Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

هنر بزرگ ادبیات دینی فرم گرایی بر اساس قرآن است

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 28 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، ادبیات دینی فرم‌گرایی ، تأ‌ثیر ، شعر ، تأ‌ثیر ادبیات و فرهنگ دینی ، ساختار ، مفاهیم ، قصص ، حافظ ، مضامین قرآنی

خلاصه ماشینی:

"اصلا همین‌ که‌ نام‌ این‌ کتاب، قرآن‌ یعنی‌ خواندنی‌ است‌ و نیز اولین‌ آیاتی‌ که‌ بر پیامبر با عبارت‌ ‹‹اقراء باسم‌ ربک‌ الذی‌ خلق›› نازل‌ شده‌ و در آن‌ صحبت‌ از کتابت‌ و قرائت‌ می‌شود، خودش‌ یک‌ فرهنگ‌ را پدید می‌آورد و آن‌ فرهنگ‌ در سده‌های‌ بعدی‌ تبدیل‌ به‌ یک‌ تمدن‌ می‌شود و این‌ تمدن‌ در حوزه‌ای‌ که‌ با نام‌ حوزه‌ یا محدوده‌ بسیار وسیع‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ می‌شناسیم، حضور دارد و از تونس‌ گرفته‌ (و بعدها در اسپانیا در شمال‌ ممالک‌ اسلامی)، تا چین‌ و زرد رود و جاهایی‌ که‌ کسی‌ مثل‌ ابن‌ بطوطه‌ به‌ آن‌ سفر کرده‌ و آوای‌ قایقران‌های‌ چین‌ را شنیده‌ که‌ شعر فارسی‌ می‌خواندند را شامل‌ می‌شده‌ و این‌ محدوده‌ یا این‌ گستره‌ بسیار وسیع، طبیعتا برخاسته‌ از همان‌ تمدنی‌ بوده‌ که‌ در قرن‌ اول‌ هجری‌ با حضور قرآن‌ پدید آمده‌ است."

صفحه: از 28 تا 29