Skip to main content
فهرست مقالات

چگونه می توان در استنباط فقهی از هوش مصنوعی بهره برد

نویسنده:

(4 صفحه - از 22 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : استنباط ، شنونده ، مدل ، درک ، حدیث ، دانش ، گوینده ، ابزار ، قرآن ، دقت

خلاصه ماشینی:

"مدل دانش و هدف آیات قرآن‌چیست و چگونه می‌توان از آن به عنوان‌یک مرجع جامع و کامل استفاده بیشتری‌نمود؟ رابطه احادیث‌با قرآن چگونه‌برقرار می‌گردد و شان نزول قرآن و ذکراحادیث چه رابطه‌ای دارند؟ عقل چیست و چگونه می‌توان به‌عنوان ابزار قوی‌تر در تحقق اهداف موردنظر از آن استفاده نمود؟ اتوماسیون چگونه می‌تواند در هریک از موارد فوق صورت گیرد؟ تکنیک‌ها و ابزار مورد نیاز جهت‌پیاده‌سازی اتوماسیون استنباط کدامند؟ آیا یک سیستم مجتمع و هماهنگ‌می‌تواند برای تحقق امور طراحی گردد؟چگونه؟ آیا می‌توان شاخص‌هایی برای‌قضاوت، تفسیر و انتخاب درست تعریف‌کرد؟ آیا دسترسی به دانشها و روشهای‌مورد نیاز امکان‌پذیر است و آیا خود مورداعتماد هستند؟ این سؤالات و بسیاری از سؤالات‌دیگر برای رسیدن به هدف مطلوب بایدپاسخ داده شود تا بر اساس پاسخ آنها اولاامکان دستیابی به هدف مزبور را بررسی‌نمود و سپس بتوان به سمت آن و طراحی‌مدل مناسب برای این منظور حرکت کرد. )؟ - آیا یک یا چند مدل باید به کارگرفت‌یا یک یا چند مدل مناسب ایجادکرد؟ - در حوزه استدلال و استنباط چگونه‌باید مفاهیم غیر قطعی روابط پیچیده بین‌عوامل مختلف را شناسایی و مدل کرد واثرات هر یک بر دیگری را تعریف نمود؟ آیا عقل را می‌توان مدل کرد؟ - ساختار دانش و مکانیسم به‌کارگیری‌ابزار استدلال و استنباط و رابطه آنها بایکدیگر چگونه باید باشد؟ - نحوه نمایش ساختار دانش و مدلهای‌مورد نظر در کامپیوتر چگونه باید باشد؟ - معماری سیستم مورد نظر از چه‌قواعدی پیروی می‌کند؟ و فضای‌جستجوی تفسیر چگونه تعریف می‌شود؟ - آیا سیستم مورد نظر باید به صورت‌متمرکز و یا توزیع یافته عمل کند؟ - آیا احتیاجی هست که قبل ازپردازش دانش، عمل Automatic Indexing صورت گیرد؟ - آیا مدیریت عدم اطمینان و عدم‌قطعیت در سیستم مورد نظر می‌تواندمجتمع باشد؟ - آیا هزینه تحقق امور فوق‌ترجیح‌پذیر هست؟ این سؤالات و بسیاری از سؤالات‌دیگر در تعیین و تعریف سیستم مورد نظرمؤثر و لازم هستند."

صفحه: از 22 تا 25