Skip to main content
فهرست مقالات

بعثت نبی، برانگیزاننده گوهر عقل در وجود آدمی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : آدم، نطق، راه حکمت‌بر فرزندان آدم، نور، انسان، خداوند، انباء، اخبار، خداوند چشمه‌های حکمت‌بر دل، حق

خلاصه ماشینی:

"و درباره این همه نعمت که مصدر و خاستگاه دانش آدمی است‌حق - جل و علا- از انسان سؤال فرماید و از این قوا بر انسان شاهد آورد و احتجاج کند که چه و چگونه شنفتی و دیدی و دلبندی‌ات از آنچه شنیدی و دیده فکندی و یا آنچه گفتی و پدیدار ساختی و اعتقاد دیگران بر آن استوار آمد چگونه بود؛ به راستی و درستی بود یا به کژی و تباهی؟ سمع و بصر و نطق - و به قاعده تضایف اسماع و ابصار و انباء- عناصری هستند که قوام انسان و انسانها بدانهاست و تباهی آنها انسان و انسانها را تباه کند و اینها که توانند مجاری علم و یقین و زیبایی و حقیقت‌باشند توانند که محل تسویلات ابلیس گردند بدان پایه که بر آن نفس ملکوتی قفل‌ها زده شود و انسان ره جهالت و شهوت و غفلت پیش گیرد و بر زشتیها و بدیها گوش و دیده دارد و بر باطل دل سپارد و فساد و سفاح در زمین پدید آورد و ناروایی‌ها و نامردمی‌ها در عالم بپراکند و جنود ابلیس را حمایت دهد."

صفحه: از 2 تا 3