Skip to main content
فهرست مقالات

ضبط صدا روی پی سی

کلید واژه های ماشینی : ضبط، ضبط صدا، ویندوز، تقه، پی‌سی، میکروفن، کامپیوتر، فایل صدا، فایل WAV، انتخاب

خلاصه ماشینی:

"اما آیا تا به حال صدا هم ضبط کرده‌اید؟ اگر ویندوز 95 دارید، می‌توانید صدای خودتان را یا هر صدای دیگری را با وقوع هر رویداد سیستم (مانند رویداد«خطا در برنامه‌»)پخش کنید. ویندوز 95 حتی به شما امکان می‌دهد که صداهای ضبط شده را به اسناد خود اضافه کنید تا مطالب واضح‌تر به نظر بیایند و یا روی پاره‌ای نکات تاکید بیشتری صورت گیرد. به عنوان مثال، اگر گزارشی را می‌خواهید به رئیس خود بدهید که بخشهایی از آن بسیار مهم است، می‌توانید به این بخشهای مهم صدای خودتان را نیز اضافه کنید تا روی اهمیت آنها تاکید شود. در جعبه گفتگویی که ظاهر می‌شود، جایی را که می‌خواهید فایل مزبور در آن ذخیره شود انتخاب کنید، اسمی به آن بدهید، و روی Save تقه-چپ بزنید. برای کوتاه کردن اندازه قطعه ضبط شده، بخشی از فایل صدا را با انتقال میله متحرک به بخش مورد نظر خود حذف کنید. فضایی را که می‌خواهید صدا در آن ظاهر شود تقه-چپ بزنید و در سند خود از منوی Edit مورد Paste را انتخاب کنید (وقتی می‌خواهید صدا را در سند خود پخش کنید، روی نماد آن تقه-چپ دوتایی بزنید). به عنوان مثال، اگر می‌خواهید که پی‌سی شما هر بار که خطایی رخ می‌دهدپیام خاصی صادر کند آن پیام را از طریق میکروفن ضبط کنید، سپس روی نماد Sounds در ControlPanel تقه-چپ دوتایی بزنید تا جعبه گفتگوی Recorder Sound باز شود. مورد Program Error را (یا هر رویداد سیستم را که می‌خواهید صدای ضبط شده خود را به آن اضافه کنید) انتخاب (پر رنگ) کنید، صدای نسبت داده شده به آن در جعبه Name ظاهر خواهد شد."

صفحه:
از 44 تا 46