Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

تاریخچه هنر تذهیب و کتابت قرآن

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(3 صفحه - از 29 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : هنر ، هنر تذهیب و کتابت قرآن ، تاریخچه هنر تذهیب و کتابت ، کتاب ، اسلام ، رنگها ، تصویر ، ایران ، نقاشی ، خوشنویسی

خلاصه ماشینی:

"بنابراین‌ اگر احادیثی‌ وجود دارد در جهت‌ اینکه‌ این‌ را به‌ بهترین‌ و نیکوترین‌ شکل‌ بنویسند، دقیقا این‌ حرکتی‌ است‌ در جهت‌ اجرایی‌ بسیار خوب‌ و زیبا نویسی‌ آیات، در کلام‌ حضرت‌ علی‌ (ع) که‌ خطاب‌ به‌ ابن‌ رافع‌ هست‌ که‌ می‌فرمایند شما باید، آیات‌ را با فاصله‌ بنویسید: ‹‹یا رافع، فصل‌ ما بین‌ سطور››. بعد بیشتر مربوط‌ به‌ نگارش‌ بسم‌الله‌ و کتابت‌ آن‌ بود و همین‌ طور در مورد حسن‌ خط‌ ولی‌ از جهت‌ حسن‌ اجرا احادیث‌ بسیار زیادی‌ هست‌ اما تمام‌ هنرمندان‌ مسلمان‌ در طول‌ 14، 15 قرنی که‌ از هجرت‌ نبی‌ (ص) گذشته، سعی‌ کرده‌اند با تمام‌ وجود این‌ مسأ‌له‌ را به‌ منصه‌ عمل‌ در بیاورند و می‌بینیم‌ که‌ واقعا چگونه‌ آیات‌ وحی‌ به‌ توسط‌ انگشت‌ هنرمندان‌ به‌ زیباترین‌ شکل‌ درمی‌آید. دقیقا رنگ‌ این‌ پیام‌ را داشته‌ و حال‌ در نگارگری‌ یا در تذهیب‌ یا در مسجد آمده‌ است‌ ‌ ملکی: هنگام‌ ورود اسلام‌ به‌ ایران‌ و اشتیاق‌ درونی‌ ایرانیان‌ به‌ اسلام‌ و تعالیم‌ آن، این‌ دین‌ توانست‌ در مدت‌ کمی‌ تمام‌ سرزمین‌ ایران‌ را تحت‌ شعاع‌ تلا‡‌لو آسمانی‌ و نورانی‌ خود قرار دهد و این‌ دین‌ چنان‌ در دل‌ و جان‌ مردم‌ رسوخ‌ کرد که‌ به‌ گواه‌ تاریخ‌ ایرانیان‌ جزء اولین‌ کسانی‌ بودند که‌ برای‌ گسترش‌ و حفظ‌ این‌ دین‌ کوشش‌ نمودند، چنانچه‌ در کتاب‌های‌ تاریخی‌ که‌ در مورد قرآن‌ وجود دارد آمده‌ است‌ ایرانیان‌ در حفظ‌ قرآن‌ و انتشار پیام‌ آن‌ نقش‌ بسزایی‌ را ایفا نمودند آقای‌ نعیمایی‌ شما نقش‌ ایرانیان‌ را در امر حفظ‌ و نشر اسلام‌ چگونه‌ ارزیابی‌ می‌کنید."

صفحه: از 29 تا 31