Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

منابع قرآنی موجود فاقد ادبیات خاص دانشجویان است

مصاحبه شونده:

(1 صفحه - از 9 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، دانشجو ، عترت ، امتحان ، فعالیت‌ها و همایش‌های قرآنی ، دانشگاهی ، همایش‌های قرآنی در دانشگاه‌ها ، ادبیات خاص دانشجویان ، منابع قرآنی موجود ، مسابقات بین‌المللی قرآن

خلاصه ماشینی:

"فعالیت‌ها و همایش‌های‌ قرآنی‌ در دانشگاه‌ها که‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ و جدا از مسابقات‌ بین‌المللی‌ قرآن‌ در کشور ما برگزار می‌شود، گرچه‌ پیشینه‌ چندان‌ بلندی‌ ندارد اما مطلوب‌ و قابل‌ تأ‌مل‌ است‌ و برگزاری‌ سومین‌ همایش‌ قرآن‌ کریم‌ و عترت‌ (ویژه‌ اعضای‌ هیأ‌ت‌ علمی‌ دانشگاههای‌ سراسری‌ کشور) که‌ تازگی‌ شاهد برگزاری‌ مرحله‌ نهایی‌ آن‌ بودیم‌ از جمله‌ همین‌ حرکت‌هاست‌ که‌ به‌ انگیزه‌ برگزاری‌ آن‌ گفت‌وگویی‌ با محمدعلی‌ خواجه‌ پیری‌ رئیس‌ این‌ مرکز قرآنی‌ انجام‌ شده‌ است. در اوج‌ تهاجم‌ و شبیخون‌ فرهنگی‌ و نیز به‌ دنبال‌ مسئولیت‌ و وظیفه‌ای‌ که‌ چنین‌ معضلی‌ بر دوش‌ افراد نهادها و ارگان‌ها در ارتباط‌ با این‌ پدیده‌ می‌گذاشت‌ عده‌ای‌ در دانشگاه‌ به‌ دنبال‌ راه‌هایی‌ برای‌ حل‌ آن‌ بودند که‌ در نهایت‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیدند که‌ راهی‌ جز تمسک‌ به‌ قرآن‌ و عترت‌ وجود ندارد و فکر کردیم‌ اگر از این‌ راه‌ وارد شویم‌ نتیجه‌ می‌گیریم‌ که‌ البته‌ این‌ پیشنهاد دکتر شریف‌ رحمه`‌الله‌ علیه‌ بود که‌ در واقع‌ بنیانگذار این‌ حرکت‌ بود. یکی‌ از مشکلاتی‌ که‌ در دوره‌ اول‌ به‌ آن‌ پی‌ بردیم، این‌ بود که‌ نیروی‌ تخصصی‌ برای‌ انجام‌ این‌ کار در دانشگاه‌ وجود ندارد."

صفحه: از 9 تا 9