Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

بر گستره معارف قرآنی: سنجش اعمال در قیامت

نویسنده:

(1 صفحه - از 29 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : سؤ‌ال ، ثقلت موازینه فاولئک ، سنجش اعمال در قیامت ، روز قیامت ، آیات مربوط به ترازوی قیامت ، ترازو ، سبک ، قیامت کارهای خوب انسان ، موقفها از کسی سؤ‌ال ، خفت موازینه فاولئک

خلاصه ماشینی:

"ضمنا سؤ‌الی‌ که‌ در یک‌ موقف‌ قیامت‌ از مجرمان‌ خواهد شد برای‌ کشف‌ حقیقت‌ نیست؛ چون‌ خداوند، خود از حال‌ آنها با خبر است، بلکه‌ سؤ‌ال‌ برای‌ اعتراف‌ گرفتن‌ از آنهاست‌ و این‌ خود نوعی‌ عذاب‌ روحی‌ است‌ و برای‌ همین‌ است‌ که‌ در آیه‌ مورد بحث‌ ما پس‌ از بیان‌ اینکه‌ از مردم‌ سؤ‌ال‌ خواهد شد، اضافه‌ می‌کند که‌ کارهای‌ آنها را از روی‌ علم‌ و آگاهی‌ برای‌ آنها تعریف‌ خواهیم‌ کرد تا بدانند که‌ غایب‌ و بی‌خبر نبودیم. آیات‌ مربوط‌ به‌ میزان، به‌ همان‌ معنایی‌ که‌ گفتیم‌ دلالت‌ می‌کند؛ از جمله، آیه‌ مورد بحث‌ که‌ عینا در سوره‌ مؤ‌منون‌ آیه‌ 23 نیز تکرار شده‌ به‌ خوبی‌ به‌ این‌ معنا دلالت‌ دارد و همین‌ طور آیه‌ زیر: فاما من‌ ثقلت‌ موازینه‌ فهو فی‌ عیشه`‌ راضیه`‌ و اما من‌ خفت‌ موازینه‌ فامه‌ هاویه‌ (قارعه‌ / 6 - 9) پس‌ کسی‌ که‌ کارهای‌ خوب‌ او سنگین‌ باشد، او در زندگی‌ خوشایندی‌ خواهد بود و هر کس‌ که‌ کارهای‌ خوب‌ او سبک‌ باشد جایگاه‌ او دوزخ‌ است."

صفحه: از 29 تا 29