Skip to main content
فهرست مقالات

اعجاز قرآن: مفهوم حروف رمز در قرآن (1)

نویسنده:

(6 صفحه - از 32 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : قرآن، اعجاز قرآن، معجزات، الم، میم، خدا، مفهوم حروف رمز در قرآن، حروف مقطعه، پیامبر، کتاب

خلاصه ماشینی:

"در اینجا به‌ چهره‌تازه‌تری‌ از مسئله‌ برخورد می‌کنیم‌ که‌ نه‌ تنها یک‌ حرف‌ جداگانه‌ در این‌ کتاب‌ آسمانی‌ روی‌ حساب‌ و نظم‌ خاص‌ گسترده‌ شده، بلکه‌ حروف‌ متعدد آن‌ نیز چنین‌ وضع‌ حیرت‌ آوری‌ را دارند 4- تاکنون‌ بحث‌ درباره‌ حروفی‌ بود که‌ تنها در آغاز یک‌ سوره‌ قرآن‌ قرار داشت، اما حروفی‌ که‌ در آغاز چند سوره‌ قرار دارد مانند (المر، الم)، شکل‌ دیگری‌ به‌ خود می‌گیرد، و آن‌ اینکه‌ بر طبق‌ محاسبات‌ مغز الکترونیکی‌ مجموع‌ این‌ سه‌ حرف‌ مثلا(ا- ل‌ - م)، اگر در مجموع‌ سوره‌هایی‌ که‌ با الم آغاز می‌گردد حساب‌ شود، و نسبت‌ آن‌ با مجموع‌ حروف‌ این‌ سوره‌ها بدست‌ آید، از میزان‌ آن‌ در هر یک‌ از سوره‌های‌ دیگر قرآن‌ بیشتر است. عروس‌ حضرت‌ قرآن‌ نقاب‌ آنگه‌ براندازد ‌‌که‌ دارالملک‌ ایمان‌ را مجرد یابد از غوغ مرحوم‌ طالقانی(22) مرحوم‌ طالقانی،مفسر بزرگ‌ قرآن، در زمینه‌ حروف‌ رمز در قرآن، می‌گوید: درباره‌ حروفی‌ که‌ اوایل‌ بعضی‌ از سوره‌ها آمده‌ رای‌ها و نظرهایی است‌ که‌ برای‌ تایید بعضی‌ روایاتی‌ آورده‌ شده‌ از مجموع‌ این‌ نظرها و روایات‌ چنین‌ برمیآید که‌ ذکر این‌ حروف‌ برای‌ بیان‌ مقصودی‌ است، و آن‌ مقصود را اجمالا بواسطه‌ یا بدون‌ واسطه‌ می‌توان‌ فهمید، یا برای‌ همین‌ است‌ که‌ راه‌ تفکر باز شود و عقلهای‌ ایمانی‌ بکارافتد. چنانچه‌ بیت‌ ممتاز یک‌ قصیده‌ را بیت‌القصیده گویند و در آغاز قصیده‌ می‌آوردند یا از مجموع‌ مقاله‌ بحثی‌ جمله‌ای‌ از آن‌ را انتخاب‌ می‌نمایند و عنوان‌ قرار میدهند مثلا در سوره‌ بقره‌ آیاتی‌ است‌ که‌ با الم شروع‌ شده: الم‌تر الی‌ الذین‌ خرجوا و یا الم‌ ترالی‌ ملاء من‌ بنی‌اسرائیل، یا الم‌تر الی‌ الذی‌ حاج‌ ابراهیم ،این‌ آیات‌ در اواخر سوره‌ پی‌ در پی‌ و نزدیک‌ به‌ هم‌ آمده، مانند این‌ مطلب‌ را در سوره‌های‌ دیگری‌ که‌ با حروف‌ جدا جدا شروع‌ شده‌ میتوان‌ یافت."

صفحه:
از 32 تا 37