Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

پرسشگری از دین، به معنای نفس دین داری نیست

گزارشگر:

(3 صفحه - از 8 تا 10)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، دینی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تفسیر ، اسلامی ، دبیر ستاد تفسیر قرآن کریم ، نیازها ، تفسیر قرآن کریم بیان ، همایش تفسیر قرآن کریم ، معارف

خلاصه ماشینی:

"این‌ نکته‌ را احمد مسجد جامعی‌ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ در مراسم‌ اولین‌ همایش‌ تفسیر قرآن‌ کریم‌ بیان‌ کرد و افزود: ‹‹ پرسشگری‌ از دین‌ به‌ معنای‌ نفی‌ دیانت‌ نیست، بلکه‌ زمینه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ بستر، ادبیات‌ دینی‌ گسترش‌ پیدا کرده‌ و وجوه‌ ناشناخته‌ آن‌ بیان‌ می‌شود ››. در این‌ مراسم‌ که‌ علاوه‌ بر احمد مسجد جامعی‌ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، حجت‌ الاسلام‌ قرائتی، دبیر ستاد تفسیر قرآن‌ کریم‌ و جمع‌ دیگری‌ از مقامات‌ و مسئولان‌ مجامع‌ و سازمانهای‌ دینی‌ و فرهنگی‌ حضور داشتند، مسجد جامعی‌ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و خادم‌ نمونه‌ قرآن‌ کریم، طی‌ سخنانی‌ با اظهار خوشوقتی‌ از حضور در جمع‌ دوستداران‌ قرآن‌ با اشاره‌ به‌ عنوان‌ این‌ همایش‌ تاکید کرد: ‹‹ شاید عنوانی‌ که‌ امروز برای‌ این‌ برنامه‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است، باید سالها پیش‌ از این‌ مورد توجه‌ قرار می‌گرفت‌ و مساله‌ نیازها در پرداختن‌ به‌ مفاهیم‌ دینی‌ که‌ با محوریت‌ قرآن‌ کریم‌ به‌ آن‌ نگریسته‌ می‌شود خیلی‌ زودتر در دستور کار قرار می‌گرفت. ›› خادم‌ برگزیده‌ قرآن‌ در نهمین‌ نمایشگاه‌ بین‌المللی‌ قرآن‌ کریم‌ سپس‌ به‌ موضوع‌ تشکیل‌ ستاد تفسیر قرآن‌ کریم‌ اشاره‌ کرد و از فعالیت‌های‌ آن‌ ستاذ توسط‌ حجه`‌الاسلام‌ قرائتی‌ به‌ عنوان‌ شیوای‌ نو و ابتکاری‌ یاد کرد و افزود: ‹‹ ایشان‌ در این‌ اقدام‌ با حفظ‌ چارچوب‌ها و محتوای‌ قرآنی‌ توانسته‌اند قالب‌های‌ نوینی‌ را برای‌ عرضه‌ معارف‌ دینی‌ ایجاد کنند که‌ در این‌ چارچوب‌ از تفاسیر مطول‌ و مفصل‌ که‌ البته‌ در جای‌ خود دارای‌ منزلت‌ زیادی‌ هستند، خبری‌ نیست."

صفحه: از 8 تا 10