Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

ترجمه قرآن جز به زبانی جذاب، شاعرانه و هنرمندانه ظلم است

مصاحبه شونده:

مصاحبه کننده:

(4 صفحه - از 34 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، ترجمه ، انگلیسی ، زبان ، ترجمه قرآن ، هنری ، نثر ، زبان انگلیسی ، ادبی ، دعاهای

خلاصه ماشینی:

"سوال‌ مهم‌ و اصلی‌ همین‌ است، ضرورت‌ این‌ ترجمه‌ چه‌ بود؟ از حدود بیست‌ سال‌ پیش، در بعضی‌ مجامع‌ و کنفرانس‌های‌ بین‌المللی‌ متوجه‌ شدم‌ که‌ وقتی‌ سخنران‌ مسلمانی‌ ضمن‌ سخنانش‌ به زبان‌ انگلیسی، آیه‌ یا آیاتی‌ را از قرآن‌ نقل‌ می‌کند، آن‌ مطلب‌ منقول‌ از قرآن، از لحاظ‌ بافت‌ و ساختار و آهنگ‌ و واژگان‌ یا انسجام‌ و فصاحت‌ و جهات‌ دیگر، هیچ‌ نوع‌ برجستگی‌ و تمایزی‌ نسبت‌ به‌ بقیه‌ حرفهایش‌ ندارد، یعنی‌ آن‌ نقل‌ از قرآن، جمله‌ یا جملاتی‌ است‌ به‌ نثری‌ خشک‌ و غیر جذاب، بعبارت‌ دیگر، مطلب‌ منقول‌ قرآنی‌ هیچ‌ بوئی‌ از آن‌ قوت‌ و فصاحت‌ و زیبایی‌ و شیوایی‌ اصل‌ عربی‌ قرآن‌ نبرده‌ است. دقیقا، وقتی‌ یک‌ فرد انگلیسی‌ زبان، این‌ ترجمه‌های‌ فاقد زیبایی‌ و شیوایی‌ را، نثرهای‌ معمولی‌ ملال‌آور را، می‌خواند، مطالبی‌ که‌ نه‌ فصیح‌ و روان‌ است، نه‌ جذاب‌ و حفظ‌ کردنی، مخصوصا اگر قبلا وصفی‌ از قرآن‌ شنیده‌ باشد، از خود می‌پرسد: چرا ذره‌ای‌ از آن‌ فصاحت‌ و بلاغت‌ و زیبایی‌ و شیوایی‌ در این‌ ترجمه‌ها منعکس‌ نشده‌ است؟ صرفنظر از جنبه‌ هنری‌ مفقود در میان‌ ترجمه‌های‌ مذکور و موجود کدام‌ را شایسته‌تر و تواناتر می‌دانید؟ البته‌ ترجمه‌ یوسف‌ علی‌ از لحاظ‌ غنای‌ متن‌ و انطباق‌ معانی‌ با اصل‌ کاملترین‌ است‌ بویژه‌ با پانوشتهای‌ مفصل‌ و رسایش‌ که‌ اگرچه‌ حجم‌ کتاب‌ را بسیار بالا برده‌ حتی‌الامکان‌ معنای‌ وسیعتری‌ را منتقل‌ می‌نماید."

صفحه: از 34 تا 37