Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

پایان نامه ها: انتشارات زبان شناختی در قرآن کریم

نویسنده:

(2 صفحه - از 31 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : قرآنی ، زبان ، پایان‌نامه ، قرآن کریم ، اشارات قرآنی ، انتشارات زبان‌شناختی در قرآن ، ذاتی ، استخراج اشارات قرآنی در زمینه ، انسان ، کمیت

خلاصه ماشینی:

"در واقع این فصل به بحث‌های کوچک‌تری تقسیم شده که در هر قسمت ابتدا به دستاوردهای زبان‌شناسی پیرامون موضوع مورد بحث اشاره می‌کند و سپس به بحث و بررسی اشارات قرآنی در آن پرداخته و در نهایت به نتیجه‌گیری آن مطالب دست یازیده است. مولف راه و رسم این کار را با تکیه بر روش‌شناسی در فصل سوم طرح و شرح کرده است و همانطور که در صفحه 68 عنوان می‌کند، ماهیت این تحقیق اقتضا می‌کرد که نتایج بحث‌ها در ذیل موارد مطرح شده خود در فصل چهارم آورده شود. اگر بخواهیم فقط بر دو امتیاز این پایان‌نامه انگشت بگذاریم یکی روش تحلیل معنایی مولف از واژگان قرآن است که می‌تواند الگویی مناسب برای دانشجویان رشته علوم قرآنی و حتی برای همه کسانی باشد که مایلند به تحلیل معنایی واژگان قرآن بپردازند، و دیگری تکیه بر روش‌شناسی در پایان‌نامه نویسی است، به این معنا مولف که می‌داند چه چیزی در رساله آورده شود و چه چیزی آورده نشود و آنچه آورده می‌شود چگونه بیان گردد."

صفحه: از 31 تا 32