Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

معرفی آثار

(3 صفحه - از 39 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، تفسیر قرآن و علوم جدید ، شابک ، قیامت قرآن و معاد مسلمانان ، سلیمان ، موسی ، نوح ، موضوع سخن‌رانی مهندس بازرگان ، کتاب ، قدر

خلاصه ماشینی:

"نویسندگان در مقدمه کتاب آگاهانه به انتقاد و اعتراض می‌پردازند و می‌نویسند: برخی در مقابل کشفیات علمی در روزگار جدید چنان خود باخته دستاوردهای دانش نوین شده‌اند که برای رفع اتهام واپسگرای بادستپاچگی و ناشیگری به توجیه و تأویل آیات قرآن و به تطبیق مندرجات قرآن با فرضیه‌های علمی اقدام می‌کنند و مدعی هستند که «کتاب مقدس اسلام کتابی نیست که منحصرا در حد دانش مردمان 1400 سال پیش باشد و تنها برای مردم آن زمان نازل شده باشد، بلکه کتابی است که هم آخرین کشفیات علوم جدید را در بر می‌گیرد و هم کشفیات آینده را» و با قطع و یقین و نه ظن و گمان بر این اعتقادند که: 1ـ قرآن کلیه علوم قدیم و جدید و علومی را که در آینده خواهد آمد، شامل می‌شود. شابک: 5ـ640ـ5735ـ964 این کتاب شامل مجموعه 3 سخنرانی مهندس مهدی بازرگان با عناوین پادشاهی خدا، قیامت قرآن و معاد مسلمانان است."

صفحه: از 39 تا 41