Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

نگاه اول

(1 صفحه - از 2 تا 2)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، سخن خدا بودن قرآن ، صلابت ، خواندن قرآن ، روان ، گناه ، وسوسه‌ها ، خطر ، خدایا پیوسته به‌وسیله قرآن ، وسیله

خلاصه ماشینی:

"به این دلیل است که خواندن قرآن می‌تواند کاری کند که قرآن در تنهایی‌ها و تاریکی‌ها یار و غمخوار انسان باشد و در برابر خطرها و تحریک‌های دشمنان انسان، یاور و پشتیبان او شود. ایشان می‌فرمودند: «خدایا قرآن را در تاریکی شب‌ها مونس و همدم من و در برابر خطر وسوسه‌ها و فتنه‌گری‌های شیطان نگهبان من و در وقت لغزش و گناه نگهدارنده من و در هنگام بیهوده‌گویی‌ها و یاوه‌سرایی‌های زبان، کنترل‌کننده من و آن هنگام که اعضای بدنم به سوی گناه کشیده می‌شود، بازدارنده من و هنگامی که غفلت و بی‌توجهی سراپای مرا فراگرفته است، عامل عبرت گرفتن و پندآموختن من قرار ده تا به این وسیله به قلب ما فهمیدن شگفتی‌ها و گفتنی‌ها و شنیدنی‌های قرآن را برسانی. خدایا پیوسته به وسیله قرآن، ظاهر ما [ خود ما و زندگی ما[ را نیکو و شایسته نما و به وسیله قرآن سلامت‌روان ما را از خطر وسوسه‌ها حفظ کن و تیرگی قلب و تاثیرات گناهان ما را از وجود ما بزدای و پراکندگی کارها و کوشش‌های ما را متمرکز کن."

صفحه: از 2 تا 2