Skip to main content
فهرست مقالات

قرآن بزرگ ترین استاد علم زبان شناسی

نویسنده:

(2 صفحه - از 10 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : قرآن، زبان، انسان، خانواده، وسوسه، شیطان، کلمه، کلمه فلق در سوره فلق، تفسیر، فلق

خلاصه ماشینی:

"قلب انسان، عرش خدای رحمان است نه منزلگاه شیطان، اما او چون خناس است، زیرک و دغل‌باز است سعی می‌کند از بیرون تا آنجا که اجازه ورود دارد قلب انسان را به سیطره خود درآورد و انسان ضعیف و زبون در مقابل این وسوسه‌گری سست می‌شود و اجازه می‌دهد قلب او که جایگاه عشق خداوند سبحان است به محاصره القائات و وسوسه‌های شیطان درآید. منظور این حدیث شریف نبوی را چنین دریافتیم که گرچه همه مردم به ظاهر متفاوت هستند و اقوام مختلف به زبان‌های گوناگون صحبت می‌کنند ولی الفبای اصلی قرآن فقط هفت حرف است که این هفت حرف در همه زبان‌ها مشترک است و این نشان می‌دهد که قرآن برای همه زبان‌ها و اقوام آمده است نه فقط برای اعراب و همه اقوام می‌توانند قرآن را بفهمند. یکسان یعنی این که قرآن مرکز دایره‌ای قرار می‌گیرد که همه زبان‌ها در اطراف آن و حول محور آن قرار می‌گیرند و همان‌طور که زبان عربی می‌تواند بستر فهم قرآن باشد، زبان فارسی هم می‌تواند چنین شرایطی داشته باشد و به همین ترتیب زبان‌های دیگر هم می‌توانند بستر مناسب فهم قرآن باشند و در این مورد هیچ تفاوتی بین زبان‌ها نیست. اگر این مفاهیم - آنچه تا به حال آموخته‌ایم و به آن مفاهیم اولیه تفسیر قرآن می‌گوییم - در ذهن انسان جای نگیرد، مطالعه تمام تفسیرها هم موءثر نخواهد بود و بی‌جهت اغرای به جهل کرده‌ایم یعنی بدون این که واقعا با قرآن مرتبط شده باشیم، خود را "قرآن‌دان "دانسته‌ایم."

صفحه:
از 10 تا 11