Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

پایان نامه ها: نقد و بررسی جدل در قرآن کریم

نویسنده:

(1 صفحه - از 21 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : بررسی جدل در قرآن کریم ، پایان‌نامه ، نقد و بررسی جدل ، منطق ، واژه برهان در قرآن کریم ، مغالطه ، انواع جدل در قرآن کریم ، برهان ، معنای جدل در علم منطق ، واژه شعر در قرآن کریم

خلاصه ماشینی:

"در بخش نخست، ابتدا حوزه معنایی واژه جدل به عنوان یکی از صناعات پنجگانه منطقی ترسیم شده و نیز معانی لغوی و اصطلاحی این واژه با بهره‌گیری از کتب منطق و استناد به آرای برخی از فلاسفه نظیر سقراط، افلاطون، ارسطو، کانت و هگل مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه درباره ساختار موضوعی این رساله می‌توان گفت این که بخش آغازین - با آن که حدود یک سوم حجم کل پایان‌نامه را برگرفته - بیش از همه به تعاریف و تحلیل واژگان اصطلاحی صناعات پنجگانه در علم منطق یعنی برهان، جدول، خطابه، شعر و مغالطه و بررسی وجوه افتراق آنها با یکدیگر اختصاص یافته است. مقایسه مفهوم جدل در منطق و قرآن کریم، موضوع فصل پایانی از واپسین بخش این رساله است که به صورت مجمل و در دو صفحه آورده شده است که به نظر می‌رسد قصد نگارنده - هرچند خود بدان اشاره‌ای نکرده - نوعی نتیجه‌گیری از مباحثی است که در این رساله به تفصیل از آن سخن رفته است."

صفحه: از 21 تا 21