Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

نقدی بر «معنای متن» نوشته نصر حامد ابوزید: تولد تاویلگری تازه:...

نویسنده:

(7 صفحه - از 31 تا 37)

خلاصه ماشینی:

"آن گاه عرب جدید و مسلمان شده، دست‌مایه فرهنگی و ایمانی نوین‌اش را به جهان عرضه کرد تا به زودی معلوم شود که توانایی تاریخی و کاربردی متن به حوزه جغرافیایی معینی محدود نیست و به آسانی با شرایط ایران و یمن و شام و مصر و شمال آفریقا نیز، باز هم در زمانی بسیار کوتاه قابل انطباق است و این همه به زمانی میسر شد که حتی نخستین تأویلات درباره متن نیز حیات و حضور نداشت و آفریده نشده بود و تمام این اشارات تاریخی، آن زمان اعتبار مسلم و غیرقابل خدشه و صدمه می‌یابد، که مثلا مصریان را نسبت به پیشینه پیش از اسلام خود، از آثار باستانی و تاریخ و غذا و لباس و زبان، بی‌اعتنا و گریزان می‌یابیم. اگر ارائه کتاب معنای متن تنها در مرحله کنونی رشد فرهنگی معاصر ممکن شده است، پس اگر بخواهیم قرآن را زمینی بگیریم، به زمان پیامبر باید جامعه‌ای را در آن حد از رشد معرفی کنیم که قدرت ارائه چنان شخصیت و چنین متنی را از بطن خود داشته باشد که سرزمین نجد به‌طور طبیعی از این توان و رسالت معاف بوده است و اگر کتاب پرهیاهوی ابوزید در روزگار ما حتی «فرهنگی محلی» نمی‌سازد، آن‌گاه چگونه باور صحت و اقتدار متنی را که در 15 قرن پیش فرهنگی جهانی ساخت، می‌توان موکول به تأویل و تطبیق به اصطلاح علمی آن، با تعبیرات امروزی کرد؟ من کتاب ابوزید را از عناصری که نشانگر یک تحقیق روشنگر باشد تهی دیدم."

صفحه: از 31 تا 37