Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی بر یک ترجمه جدید از قرآن به فرانسه

نویسنده:

(3 صفحه - از 42 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : ترجمه، نقد، زبان، مترجم، متن، زبان فرانسه، خط، قرآن به فرانسه، روساخت، ساخت

خلاصه ماشینی:

"علوی مقاله خود را چنین آغاز می‌کند: پیش‌تر در مقاله »De la nècessitè dune nouvelle traduction du Coran en franc,ais1« بعد از مروری سریع بر مهم‌ترین ترجمه‌های کامل قرآن به فرانسه که با ترجمه دوری‌یه در 1647م. علوی در ادامه ضمن ارائه نمونه‌های متعدد، اشتباهاتی را که از نارسایی در تفهیم برمی‌خیزند و نیز آنهایی را که از فهم بد ناشی می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌دهد و در موارد اختلافی، بنا را بر ضعف مترجم در زبان مقصد (فرانسه) و در واقع ضعف در تفهیم می‌گذارد. علوی چندخطی از مقاله خود را به این بررسی اختصاص داده است: برخی خطاهای ترجمه فخری برخواسته از تقلید ایشان از برخی ترجمه‌های دیگر و در نتیجه تکرار خطاهای آنهاست. اما دشواری اصلی این ترجمه در زبان مقصد (فرانسه) است: از یک‌سو اشتباهاتی در این ترجمه به‌چشم می‌خورد و از سوی دیگر ترجمه‌های درست آن نیز گرفتار ناهمگونی و تشتت‌اند."

صفحه:
از 42 تا 44