Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

نگاهی به کتاب روش شناسی آموزش روخوانی قرآن کریم

نویسنده:

(2 صفحه - از 36 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : روش‌شناسی آموزش روخوانی قرآن کریم ، کتاب روش‌شناسی آموزش روخوانی قرآن ، آموزش قرآن ، کتاب ، روش‌شناسی آموزش قرآن ، حوزه روش‌شناسی آموزش قرآن ، روش ، روش ، خواندن ، نگاه

خلاصه ماشینی:

"نویسنده کتاب، آشنایی با قرآن را دارای مراحلی می‌داند که این مراحل به ترتیب عبارت‌اند از: روخوانی، زیباخوانی، شناخت علوم و اطلاعات قرآنی، ترجمه و مرحله پایانی آن نیز، تفسیر و فهم و عمل به قرآن است. فصل پایانی کتاب با اشاره به نهادینه نبودن فعالیت‌های قرآنی و به‌ویژه آموزش قرآن، معیارهایی برای ارزیابی کتاب‌های نوشته شده در حوزه آموزش روخوانی ارائه می‌کند. نویسنده کتاب، در تحلیل مسئله آموزش قرآن، با استفاده از مطالعه میان‌رشته‌ای (interdiciplinary study)، حصرگرایی روش‌شناختی (Methodological exclusionism) را وانهاده، با تلاشی ستودنی به شنیدن دیدگاه‌های دیگران و دیدن دستاوردهای دیگر رشته‌های علمی روی آورده است. بی‌توجهی به اثرگذاری ماندگار و دامنه‌دار "شنیدن" در آموزش قرآن، یکی از نقص‌های ساختاری این کتاب و کتاب‌های مشابهی است که در زمینه آموزش قرآن نوشته شده‌اند. شناخت این روش‌ها، تاریخ و چگونگی دگرگونی آنها و از همه مهم‌تر روش جامع و جهان‌شمول آموزش قرآن، موضوع مهم و فراموش‌شده‌ای است که نیازمند توجه و تلاش قرآن‌پژوهان و محققان علوم قرآنی در راستای مطالعات روش‌شناختی آموزش قرآن است."

صفحه: از 36 تا 37