Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

چکیده مقالات: جستارهایی در زمینه نظماهنگ قرآن کریم

نویسنده:

(5 صفحه - از 28 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، قرآن کریم ، زمینه نظماهنگ قرآن کریم ، آهنگ ، موسیقی ، زبان ، زمینه نظمآهنگ قرآن کریم ، خدا ، موسیقی باطنی قرآن ، موسیقی باطنی قرآن کریم

خلاصه ماشینی:

"بررسی نظمآهنگ قرآنی زمانی ارزش دو چندان می‌یابد که از دیدگاه همه انسان‌ها - اعم از عرب و غیرعرب و عارف و عامی - مورد بررسی قرار گیرد، درواقع از دیدگاه ناس که مخاطبان قرآن کریم هستند و این زبان، فطرت همه آنها را مورد خطاب قرار می‌دهد/ در اینجا دو بحث قابل طرح است: فطری‌بودن پدیده زبان و زبان‌آموزی انسان و دیگری فطری‌بودن زبان قرآن، که در این بحث توجه به هریک از این دو جنبه بسیار مهم و کارگشا خواهد بود/ مصطفی محمود در ادامه کلام خویش می‌نویسد: تمام نقش‌های قرآنی را می‌یابی که به وسیله این برخوردهای سریع و سایه‌های محکم و الفاظی که دارای رنگ و صوت و تصویر هستند، رسم شده‌اند. هم‌چنین سوره کافرون تنها در دو آیه نخست خود تا حدی از این تشابه برخوردار است/ اگر بخواهیم بسامدی الفاظ سوره‌های تین و ماعون را در قرآن بررسی کنیم، خواهیم دید که به عنوان مثال، چند کلمه نمونه زیر، (غیر از کلمه" امین") براساس ترتیب اول به آخر قرآن برای نخستین‌بار در نیمه دوم قرآن و برخی در اواخر آن آمده‌اند/ الف - دین (شعرا، 82)، ب - مسکین (قلم، 24)، ج - مصلین (معارج، 22)، د - امین (اعراف، 68)، هـ - ممنون (فصلت، 8)/ این در حالی است که بسامد واژگان سوره مبارکه حمد در سور طوال، به شرح زیر است: 2."

صفحه: از 28 تا 32