Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به طرح های گرافیکی پایگاه نور نت

کلید واژه های ماشینی : پایگاه نور نت ، گرافیکی پایگاه نور ، تصویر ، گرافیک معاونت فنی مرکز تحقیقات ، معاونت فنی مرکز تحقیقات‌کامپیوتری علوم ، توحیدی هدف از قرار دادن ، وب ، نگارخانه ، نگارخانه پایگاه Noornet ، مناسبتهای

خلاصه ماشینی:

"NoorNet. Net وقتی به یک پایگاه روی شبکه جهانی‌اینترنت متصل می‌شوید و صفحه صفر یا به‌اصطلاح HomePage گشوده‌می‌شود، وجود تصویر و طرح و آرایه‌های‌گرافیکی در این صفحه گویای آرمانی است‌که متصدیان این سایت دنبال می‌کنند و یادست کم آن را محترم می‌شمارند. حجة‌الاسلام توحیدی مسئول بخش‌گرافیک معاونت فنی مرکز تحقیقات‌کامپیوتری علوم اسلامی در مورد طرحهای‌ارائه شده روی پایگاه «نورنت‌» چنین‌می‌گوید: پایگاه «نورنت‌» متعلق به شبکه جهانی‌اطلاع‌رسانی نور یکی از پایگاههایی است‌که در راستای اهداف اطلاع‌رسانی برای‌بزرگداشت مناسبتهای ملی و مذهبی اقدام به‌انتشار طرحهای متناسب با روز، روی وب‌کرده است. شبکه جهانی نور باارائه منظم این تصاویر بر روی وب و ارسال‌آنها به تمامی مشترکان ایمیل خود و دردسترس قرار دادن این طرحها برای تمامی‌علاقه‌مندان در سراسر جهان، به نوعی‌ایده‌ها و آرمانهای خود را به همگان اعلان‌می‌کند. اگر چه بیشتر طرحهای گرافیکی متعلق‌به مناسبتهای سالانه قمری و شمسی درنگارخانه پایگاه Noornet نگاهداری‌می‌شوند اما تکرار این مناسبتها در سالهای‌آتی با تصاویر و طرحهای جدیدی گرامی‌داشته می‌شود."

صفحه: از 42 تا 43