Skip to main content
فهرست مقالات

HTML ناشر WEB

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات، زبان نشانه‌گذاری متون، برنامه، زبان، ویرایش، ویرایشگر متنی، فارسی، شاهراه اطلاعاتی دنیا، دنیا، Explorer

خلاصه ماشینی:

"ساخت‌برنامه برای ایجاد یک برنامه با در زبانهای برنامه‌نویسی همه منظوره‌مانند pascal ،حد اقل به یک ویرایشگر برای ایجاد فایل و یک‌مفسر برای تبدیل آن به کدهای assembly نیاز داریم اما در html ،شما فقط برنامه خود را در یک ویرایشگر متنی (مانند Edit در Dos و notepad در widows ایجاد می‌کنید و از اینجا به برنامه به عهده مرورگر اینترنت، (internet Explorer) در windows خواهد بود. html آسان، پر استفاده و قدرتمند همان طور که قبلا اشاره شد زبان نشانه‌گذاری html که‌بیشتر با هدف اطلاع‌رسانی و انتشار اطلاعات بنیان نهاده شده است؛فوق العاده برای این کار راحت است. این‌مزیت‌به این دلیل امکان‌پذیر شده است که ابزار و امکانات پیچیده‌در internet Explorer قرار دارد نه در فایل شما؛ این ویژگیها ازبزرگ‌ترین مزایای html به شمار می‌آید که حجم آن را بسیاراندک کرده و ویرایش و انتقال آن را آسان ساخته است ودستورات به کار گرفته شده در آن به زبان محاوره‌ای انگلیسی بسیارنزدیک است."

صفحه:
از 44 تا 45