Skip to main content
فهرست مقالات

نرم افزارهای کتابخانه ای ایران

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ذخیره و بازیابی اطلاعات ، نرم‌افزار ، کتاب ، نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای ایران ، کتابداران ، روش‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات ، خصوص ذخیره و بازیابی اطلاعات ، دکتری علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی ، مفاهیم ذخیره و بازیابی اطلاعات ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی

خلاصه ماشینی:

"شاید موارد ذیل جزء (به تصویر صفحه مراجعه شود)عبد الرضا نوروزی چاکلیعضو هیأت علمی دانشگاه شاهدو دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی مهمترین دلایلی باشد که متخصصاناطلاع‌رسانی را وادار به انجام تحقیقات دراین حوزه و در نتیجه نیز عرضه چنینمنابعی می‌نماید: 1)آشنا نمودن کتابداران با نحوه ورود،ثبت و ذخیره داده‌ها در نرم‌افزارهایمختلف 2)آشنا نمودن کتابداران با نحوهبازیابی در پایگاه‌های داده‌های مختلف 3)آشنا نمودن کتابداران با ساختارپایگاههای طراحی شده توسط انینرم‌افزارها 4)افزایش آگاهی متخصصانمؤسسات تولیدکننده این نرم‌افزارها نسبتبه قابلیت‌های سایر نرم‌افزارهای موجود وتوجه به نقاط ضعف و قوت و استفاده ازتجارب یکدیگر و در نتیجه توسعه روزافزونقابلیت‌های آنها در جهت کمک به پیشرفت بیشتر کتابخانه‌ها 5)افزایش دانش کتابداران در شناخت قابلیت‌های ایننرم‌افزارها و کمک در تصمیم‌گیری صحیح جهت انتخاب نرم‌افزارمناسب با توجه به نیازها و ویژگی‌های خاص کتابخانه متبوع این عوامل و پاره‌ای موارد دیگر که در رده‌های بعدی قرار دارند،ضرورت انجام چنین تحقیقاتی را انکارناپذیر ساخته‌اند. این کتاب در سه بخش تنظیم گردیده و هدف اصلی اینبخش‌ها آشنا نمودن کتابداران با مفاهیم عمومی و کاربردی ذخیره وبازیابی اطلاعات در پایگاه‌های داده‌ها و همچنین نگاهی کلی بهامکانات ذخیره و بازیابی در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای SISI-SDC ،نوسا،پارس آذرخش،مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،سازمانپژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و کاوش و شناخت گزینه‌ها وکارکردهای هریک می‌باشد. همچنین از آنجایی که این نرم‌افزار زیرساخت بسیاری از نرم‌افزارهایکتابخانه‌ای کشور،همچون پارس آذرخش،نوسا،مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی است واین نرم‌افزارها نیز در سطح وسیعی مورد استفاده کتابداران کشور قراردارند،لذا مطالعه این بخش می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی را دراختیار آنها قرار دهد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.