Skip to main content
فهرست مقالات

دانشجویان و استفاده از فهرستهای رایانه ای

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات، فهرست، کاربران، پژوهش، کتابخانه، پژوهشگر، بررسی مشکلات جستجوی موضوعی استفاده‌کنندگان، فرضیه، تعداد بازیابی‌های نامطلوب حاصل، استفاده ازفهرست‌های رایانه‌ای بررسی

خلاصه ماشینی:

"دانشجویان و استفاده ازفهرست‌های رایانه‌ای بررسی مشکلات جستجوی موضوعی استفاده‌کنندگان درفهرست رایانه‌ای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد(پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهشگر:سودابه شاپوری استاد راهنما:؟ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسیمشهد،1379 این بررسی در دو بخش جداگانه انجام خواهد گرفت که به شرحزیر است: 1)از دید محتوایی،طرح مقدماتی،پیشینه پژوهش و یافته‌ها ونتایج بررسی می‌شود؛ 2)از دید آیین نگارش یا تدوین کار،چگونگی انجام آنها به بحثگذاشته خواهد شد. اولین فرضیه و فرضیه کلی پژوهش به قرار زیر است: «جستجوی موضوعی در مقایسه با جستجوی عنوان یا پدیدآورمیزان بیشتری از جستجوها را در فهرست رایانه‌ای کتابخانه مرکزیدانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می‌دهد» پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها،پژوهشگر به این نتیجه رسیدهاست که فرضیه پژوهش او تأیید می‌شود،یعنی براساس هردو روشگردآوری اطلاعات(پرسشنامه و بررسی سابقه جستجو)جستجویموضوعی بیشتر از روش‌های دیگر(با 60/9% در روش اول و 37/6%در روش دوم)انجام می‌شود. نکته قابل ذکر اینجاست که از این فرضیه چنین استنباطمی‌شود که پژوهشگر در نظر داشته است معنی‌داری آماری بینبازیابی‌های نامطلوب هرسه نوع جستجو را محاسبه کند،حال آنکهدر اصل،در پژوهش حاضر فقط نتایج حاصل از جستجوی عنوان باموضوعی و پدیدآور با موضوع با هم مقایسه و اختلاف معنی‌دار آنمحاسبه شده است اما مقایسه عنوان با پدیدآور مورد بررسی قرارنگرفته است. به نظر می‌رسد باید عبارت فرضیه 2 به گونه‌ای دیگرصورت‌بندی می‌شد که به طور دقیق گویای اصل کار می‌بود،مثلامی‌توان این‌گونه آن را اصلاح کرد: «بین تعداد بازیابی‌های نامطلوب حاصل از جستجوهای عنوان وپدیدآور با جستجوی موضوعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد». اما فرضیه 3 پژوهش که به مهارت کاربران برای اخص کردنموضوع می‌پردازد،به شکل زیر طرح شده است: «بین تعداد کاربران که در صورت رویارویی با تعداد زیاد مدرک،قادر به کاهش نتایج جستجو هستند و کاربرانی که قادر به چنین کارینیستند،تفاوت معنی‌داری وجود دارد»."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.