Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد استناد و سایر داده های آماری در مدیریت مجموعه کتابخانه ها

مترجم:

نویسنده:

(8 صفحه - از 24 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : کتابخانه، استناد، کتاب، اطلاعات، هزینه، مجموعه، استفاده، لیست‌های، مدیریت مجموعه کتابخانه‌ها، دانشگاه

خلاصه ماشینی:

"تردیدی نیست که صحیح‌ترین راه و روش تصمیم‌گیری در موردتداوم یا قطع اشتراک نشریات همانا گردآوری ارقام ریز و مفصل درمورد استفاده واقعی از منابع مجموعه با استفاده از اولین تاریخ استفادهمی‌باشد(همچنین تعیین اینکه شماره‌های پیش از یک تاریخ معینکنار گذاشته می‌شود)به این دلیل که به میزان استفاده،هزینه‌ها نیزمی‌بایست مشخص شود به شرط اینکه بودجه به بهترین شکلاستفاده شده باشد و همچنین به علت اینکه عناوین خاصی دارایچنان اهمیتی هستند که باید با هر هزینه و قیمتی تهیه شوند(یکی ازمعیارها برای تعیین نیاز قطعی به یک عنوان خاص ممکن است اینباشد که توسط یک استاد ممتاز و توانا منتشر می‌شود). در مورد کنار گذاشتن،معیار مناسبی وجود دارد که برای کتاب‌ها نیز به اندازهمجلات،معتبر است و آن عبارت است از میزان استفاده در هر واحد ازفضای اشغال شده(, nosidnaS dna eniL )،هزینهنگهداری ممکن است براساس یک PBG در سانتی‌متر در سالمحاسبه شود(این هزینه براساس بعضی از عوامل و فاکتورهایمحلی مانند جا و قفسه‌بندی تغییر خواهد کرد)که می‌تواند با هزینهحذف و هزینه تهیه و دریافت آن از هر جایی که درخواست شدهمقایسه شود. حال این استنادها زمانی به طور بالقوه قابل استفاده خواهند بودکه کتابخانه بتواند به دریافت و فراهم‌آوری این مقالات و ذخیره‌سازیمحلی آنها به منظور استفاده‌های بعدی اقدام کند و این کار باعث بهوجود آمدن این فرض خواهد شد که اکثر مقالات استنادی آن گونه کهبه وسیله ISI فهرست شده‌اند شباهت زیادی به مقالاتی دارند که دریک کتابخانه خاصی مورد تقاضا می‌باتشند،فرض قابل تردید این استکه ممکن است اغلب مجلات مورد استناد در آن کتابخانه موجودنباشند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.