Skip to main content
فهرست مقالات

میزگرد: فرهنگ و فناوری اطلاعات، همکاری یا رویارویی

(20 صفحه - از 38 تا 57)

کلید واژه های ماشینی : فناوری اطلاعات، فرهنگ و فناوری اطلاعات، مدیریت اطلاعات، فرهنگ، مدیر، تکنولوژی، تولید اطلاعات، مدیریت، سیستم، فناوری اطلاعات و توسعه فرهنگی

خلاصه ماشینی:

"شما اگر 5 دوره را از سال 41 تاهمین سال 82 شناسایی بفرمایید مشاهده می‌کنید که دوره‌ها این گونهبه دنبال هم قرار گرفته‌اند:دوره به اصطلاح رشد بطنی از سال 41 تا52،دوره رشد سرطانی تا اوایل انقلاب به دلیل در آمد نفت،سالهایرکود از اوایل انقلاب تا سالهای 61 و بعد دوران رایانه دست دوم و درنهایت دوران سراب رایانه شخصی است که قرار بود مدیریت مملکت رادگرگون کند و نکرد،پس از آن ورود اینترنت و امروزه سراب فناوریاطلاعات،حلال همه مشکلات قلمداد می‌شود و به خصوص حلال نظامکم توان مدیریتی؛ما خیال می‌کنیم می‌توانیم کم دانشی خود را با ابزارفن‌آورانه جبران کنیم و این سرابی بیش نیست. ابطحی: همیشه باید توجه کرد که مانسبت را نباید برهم بزنیم،یعنی ما نمی‌توانیم که از نانشب به فناوری اطلاعاتبزنیم،این طور نخواهد بود!هیچ شاخصی در دنیا وجودندارد!دوستانی که راجع بهدستاوردهای فناوری اطلاعاتغلو می‌کنند رقم و عدد ارائهکنند!این اعداد کهنشان دهنده این است کهفناوری اطلاعات دنیا رادگرگون کرده،کجاست؟درمورد اقتصاد اطلاعات،رقم وعدد هست!گزارش سالانهاست!تجارت الکترونیک ازسال 2000 نزول کرده!هم بهلحاظ محتوا و هم به لحاظرشد اقتصادی این فناوریدچار نوساناتی است!در دنیاتوان جذب این فناوری پاییناست فقط ایران هم نیست!اگر در آمریکا به مولوی برگشتند،اشاره بفرمایید کهدر چه ابعادی برگشتند. وقتی که ما اطلاعات علوم اسلامی را تولیدکردیم-البته هنوز با قواره آرمانی خود فاصله داریم-ولی همین قدر کهتولید اطلاعات کردیم و در اینترنت قرار گرفت یا به صورت لوح فشردهدر آمدو به نمایشگاه‌های خارجی برده شد و ارادی از دنیا مواجهمی‌شوند و با ما راجع به این کارها گفت‌وگو و اظهار نظر می‌کنند،ایننشانگر آن است که ما داشته‌ها و محتواهایی داریم،ما تا به حال کانالسخن گفتن نداشتیم،اینترنت ابزاری برای این کار شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.