Skip to main content
فهرست مقالات

گزارش کارگاه آموزشی «مارک ملی ایران»

مصاحبه شونده:

(3 صفحه - از 95 تا 97)

کلید واژه های ماشینی : مارک ، مارک ملی ایران ، کمیته ملی مارک ایران ، مارک ایران ، دوره کارگاه مارک ملی ایران ، اعضای کمیته ملی مارک ایران ، کتابداران ، فهرست‌نویسی ، گزارش کارگاه آموزشی ، استاندارد

خلاصه ماشینی:

"همانطور که می‌دانیم یکی از اهداف ایفلا در توسعه و ترویجمارک بین‌المللی،پیشگیری از تولید انواع مارک‌های ملی بوده است وبر این اساس انعکاس مسائل فهرستنویسی و زبانی هرکشور به آن،باعث شده هرویرایش مارک بین‌الملی نسبت به ویرایش قبل آنکاملتر شود. آیا کمیته ملی مارک ایران قبل از تدوین مارک ملی ایرانبه‌طور رسمی اقدام به اجرای طرح پژوهشی و تحقیقی پیرامونشرایط خاص فهرستنویسی کتاب‌های فارسی که قابل اعمال دریونی مارک نمی‌باشد و سپس انعکاس نتایج آن به CUP (کمیتهدائمی مارک بین‌المللی)نموده و در نتیجه‌ی این ارتباط تدوین مارکملی ایران لازم تشخیص داده شده است یا خیر؟ اینجانب در توران داشجویی و هنگامی که برروی رساله دکتریخود کار می‌کردم بارها به این تفاوت‌ها برخورد کردم و نظرات کتبیخود را برای«کمیته دائمی مارک بین‌المللی»ارسال نموده که در آنموقع آنان اظهار داشتند که این مسائل در مارک بین‌المللی در نظرگرفته نشده است. بنابراین شاید چنین پژوهشی به انجام نرسیده باشداما از آنجایی که اینجانب به‌عنوان یکی از اعضای کمیته ملی مارکایران محسوب می‌شوم بارها به این مسائل برخورد کردم و با توجه بهمسائل خاص زبان فارسی و فهرستنویسی کتاب‌های ایرانی،گسترشآن را لازم می‌دانم. به نظر شما آیا بهتر نبود که کمیته ملی مارک ایران این ویرایشاز کتاب مارک ایران را پیش‌نویس مارک ایران قلمداد می‌کرد؟ زمانی که من کار خود را در مارک ملی ایران آغاز کردم،ساختارمارک بین‌المللی نسبت به سال 1373 که اینجانب رساله دکترای خودرا براساس آن به انجام می‌رساندم سه ویرایش روزآمد شده بودبنابراین همانطور که ملاحظه می‌شود مارک بین‌المللی نیز همواره در حال تغییر و تحول است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.