Skip to main content
فهرست مقالات

گلچین مقلد نبود، صاحب سبک بود

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(6 صفحه - از 4 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : فهرست ، فهرست‌نویسی ، نسخ ، استاد ، فهرست‌نگاری ، کتاب ، ایران ، گلچین معانی ، فهرست‌نویسی مرحوم گلچین ، ادب

خلاصه ماشینی:

"در آنجا دکتر نیساری که آدم خوب وفهیمی است،می‌گفت«منزوی!بودجۀ محدودی برای یکفرهنگ مشترک در اختیار داریم،حالا فهرست تو که کتاباول ماست،6 جلد شده است،چطور می‌توان موضوع را براتحادیه تحلیل کنیم؟» به هرتقدیر،این فهرست ناتمام ماند اما از انجا که باجریان کار در این سرزمین آشنا بودم،تدبیر کردم که اطلاعاتفهارس من هرگز بی‌فهرست نباشد،فهرست هرگروه ازنسسخه‌ها را که تهیه می‌کردم،یک فهرست اعلام برایشمی‌ساختم،به این امید که روزی تمام این فهارس اعلام را اولین فهرست مدرن در ایران،فهرست آستان قدس بود که در 1305تألیف شد. اما به نظر می‌رسد اینفهرستا برای تهیه کنندگانش اهمیتخاصی نداشته است،چنان‌که نویسندۀاین فهرست که گویان«اوکتابی»نامداشته،حتی از آوردن نام خود در اینمجموعه دریغ کرده و به تحریرآنکه بعدها همین رسته،یکی ازاصلی‌ترین و روشمندترین شاخه‌هایپژوهشهای فرهنگی خواهد شد ادغام نماییم و آن فهرست آرزو شده را سازیم. در واقع تمام پژوشهاو آثار فرهنگی این سرزمین به دو دسته تقسسیم شده‌اند:گروهی که از بقدو نویسندگی به زبان دری تا زمان ناصر الدینشاه و یا به طور دقیقتر،پایان چاپ سنگی دامنه داشته است ومن آن را به پیروی از استوری،آثار قرون وسطایی ایرانمی‌دانم و معرف فرهنگ ایرانی می‌شمارم و آثار پس از آن،کهدیگر صبغه ایرانی محض در آنها نیست. شیوه کار خود شما چیست و اصلا اهمیت لزوم وبایسته‌های سیاستگذاری فهرست‌نویسی را در چه می‌دانید؟ شیوه کار من،التقاطی از تمام ایده‌های مذکور است وصبغۀ خاص دارد:هم توصیفی و تحقیقی است،هم بر ایجازاصرار دارم،هم اصرار دارم نسخه به زودی معرفی شود و هماصرار دارم که بقدر کافی تحقیق شده باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.