Skip to main content
فهرست مقالات

دستم را بگیر؛ چه من این راه را پیموده ام و حقیقت را می دانم

نویسنده:

(6 صفحه - از 70 تا 75)

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، کتاب ، کتابخانه ، خدمات مرجع ، کسب اطلاعات ، اینترنتی ، اطلاع‌رسانی ، فارسی ، میدانمکتاب اصول و خدمات مرجع ، الکترونیکی

خلاصه ماشینی:

"وی اشاره می‌کند که«لازم بود بخشی از مطالب قابل‌توجهیکه در پیوند با اصول و خدمات مرجع به فارسی وجود داشت،اما،یا بهبافتی متفاوت و چالش طلب مطرح بود و به همین طحاظ به آنها توجهنمی‌شد،مانند مقدمه مفصل کتاب مبانی مرجع نوشته دکتر اسد اللهآزاد و نیز وجود عباراتی باارزش برای کتابداران در فصلی مفصل از(به تصویر صفحه مراجعه شود)کتابی باارزش با عنوان علم اطلاع‌رسانی در نظر و عمل،ترجمه دکترعبد الحسین فرج پهلو وجود داشت،بازنوشته ب اباز ارائه شوند،تا دردرس اصول کار مرجع مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال مؤلف اشاره می‌کند کهطبقه‌بندی سؤال‌ها بر مبنای عملیات فیزیکی از آن جهت سودمنداست که اگر این طبقه‌بندی ب اواقعیت وفق دهد،مسئول کتابخانهمی‌تواند با توجه به مقدار پرسش‌ها در هرطبقه،تصمیم‌های لازم رابرای گماردن نیروی انسانی متناسب دربخش خدمات مرجع اتخاذکند،در عوض درباره طبقه‌بندی سأالات براساس زمان معتقد است ازآنجا که نمی‌توان رابطه معنی‌داری بین کیفیت پاسخ‌های ارائه شده،وزمان اختصاص داده شده برای عرضه آنها مشخص کرد،لذا اینگونهطبقه‌بندی از نظر ارزیابی خدمات مرجع مفید واقع نمی‌شو،با اینوجود،چون مدت زمانی که صرف پاسخگویی به سؤال‌ها می‌شودگویای هزینه‌ای است که خدمات مرجع می‌طلبد،طبقه‌بندیپرسش‌ها برحسب زمان،می‌تواند از جهت برنامه‌ریزی نیروی انسانیو بودجه‌نویسی مفید واقع شود(ص 145-147 کتاب). همانگونه که مؤلف محترم درمقدمه خود نیز آورده است دو کتاب«مبانی مرجع»و«مصاحبه دربخش مرجع»که هردو ترجمه‌اند و سال چاپ‌شان نیز نسبتا قدیمیاست،هنوز به دلیل عدم انتشار کتاب جدیدی درباره این موضع بهعنوان منابعی درسی مورد استفاده واقع می‌شوند و کتاب حاضر نیز درواقع مکملی بر آن دو محسوب می‌شود با این اوصاف جا داشت مؤلفمحترم،با توجه به گسترش خدمات مرجع اینترنتی-که شیوه‌ها واصول خاص خود را طلب می‌کند-به این موضوع بیشتعر می‌پرداخت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.