Skip to main content
فهرست مقالات

پایان نامه: طراحی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی

نویسنده:

(4 صفحه - از 98 تا 101)

کلید واژه های ماشینی : وب، طراحی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی، وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی، وب‌سایت، سایت‌های کتابخانه‌ای دانشگاهی، طراحی وب، میزان هم‌خوانی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی، میانگین میزان هم‌خوانی وب‌سایت‌های ایرانی، وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی ایران، طراحی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهینقد

خلاصه ماشینی:

"محقق برای تعیین مسیر پژوهش خمد پرسش‌های اساسی رابدون صورت بیان کرده است: 1-مهم‌ترین عناصر و ویژگی‌های مطرح در طراحی وب‌سایتکتابخانه‌های دانشگاهی کدامند؟ 2-وب‌سایت‌های کتابخانه دانشگاهی تا چه میزان بامعیارهای مورد شناسایی در این پژوهش همخواهنی دارند؟ 3-مشکلات اساسی سایت‌های کتابخانه‌ای دانشگاهی از نظردسترسی به اطلاعات چیست؟ 4-بیشترین عناصر مشترک در وب‌سایت کتابخانه‌هایدانشگاهی از نظر دسترسی مطلوب به انواع اطلاعات و یا وجوداطلاعات کدام است؟ برای پاسخحگویی به نخستین پرسش،ابتدا،یافته‌های مربوط بهمیزان حضور،یا عدم حضور هریک از عناصر و ویژگی‌هایی کهوب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی انتخاب شده توسط آن‌ها موردارزیابی قرار گرفت،به ترتیب در قالب جدول توزیع شده،مجموع،میانگین امتیازها و جدول توزیع فراوانی آورده شده است. ت-علاوه بر ارائه ویژگی‌ها و عناصر ضروری برای طراحیوب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی،به شکل نظری نیز به این موضوعپرداخته شده است که می‌تواند مبنای تحقیقات دامنه‌دار و دقیق بعدیاز سوی پژوهشگران قرار بگیرد. مقایسه با تحقیقات دیگر تا آنجایی که جست‌وجو شد،در حوزه مربوط به تحقیق حاضر،درایران فقط یک مورد به عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد علومکتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شدهاست که از لحاظ زمانی نیز با تحقیق حاضر،همزمان بوده است. در پایان،نکاتی نیز خصوص آن قابل ذکر است که در تحقیقاتآتی در این زمینه می‌تواند توسط محققین مورد استفاده قرار گیرد: 1-سیاهه ارزیابی محقق ساخته برای این تحقیق،می‌تونستمولفه‌بندی شود و طبق آنچه که در مرور پیشینه‌های تحقیقدسته‌بندی شده است-مانند محتوا،مندرجات،استفاده از تکنیک(روش)فرارسانه‌ای،شکل و تصاویر،سازماندهی،پیوندها،اعتبارسایت و غیره،دسته‌بندی گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.