Skip to main content
فهرست مقالات

نمایه نرم افزار

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قوانین، گزینه، مقررات حقوقی جمهوری اسلامی، فهرست، قانون مجازات اسلامی، نمایه نرم‌افزار، قوه قضائیه، قوانین حقوقی و جزائی، گزینه امکانات، قوانین حقوقی جمهوری اسلامی

خلاصه ماشینی:

"اولین عنوان از گزینه قوانین مربوط به قوانین حقوقی است که شامل کلیه قوانین و مقررات حقوقی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 با اصلاحات کامل می‌باشد. آخرین عنوان از گزینه قوانین، «فهرستها» می‌باشد که این عنوان شامل فهرست کلیه قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران اعم از جزائی، حقوقی و تعزیرات می‌باشد. در بخش عناوین فرعی، بیش از هفت‌هزار و پانصد عنوان فرعی به صورت کلمات مرکب و یا مفرد آمده است که تعداد زیرمجموعه‌های هر یک از این عناوین نیز در روبروی آنها مشخص شده است. آخرین بخش از گزینه فهرست، مربوط به فهرست الفاظ است که این مورد نیز شامل حدود شش هزار و پانصد مورد کلمه است که هر یک دارای زیرمجموعه‌های خود می‌باشند و تعداد آنها نیز به صورت شماره در مقابل هر لفظ درج شده است."

صفحه:
از 54 تا 54