Skip to main content
فهرست مقالات

کاستی ها و کارکردهای نرم افزارهای معجم فقهی، معجم عقایدی

نویسنده:

(4 صفحه - از 14 تا 17)

بی شک، در هر حرکت پویا و هدفمند، نقد و پالایش، رکنی اساسی به شمار می‌آید و بیشترین خدمت را در کارآمدسازی آن حرکت انجام می‌دهد. همچنین شکی نیست که پژوهشگران دینی از نرم‌افزارهای علوم اسلامی بهره‌های فراوان و چشمگیری برده‌اند؛ ولی آنچه در این میان قابل انکار نیست، کاستی‌هایی است که در این برنامه‌ها مشاهده می‌شود. هدف از نگارش چنین مقالاتی ضمن بیان نقاط قوت و برتری این نرم‌افزارها، یادآوری این کاستی‌ها به تولید کنندگان این محصولات است. باشد که با ارزیابی دقیق‌تر، شاهد پدید آمدن نتایج ارزشمندی در این حوزه باشیم. نرم افزارهای «معجم فقهی» و «معجم عقایدی» دو محصول از «مرکز معجم فقهی» است. اگرچه این مرکز محصولات دیگری را هم ارائه کرده، ولی این دو برنامه، به دلیل ویژگی‌های خاص خود، در میان محصولات این مرکز بیشتر خودنمایی می‌کند. در این مقاله، طی دو بخش به بررسی و نقد این دو برنامه می‌پردازیم.

صفحه: از 14 تا 17
14 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

‌ ‌‌‌نـگاهى‌ به نرم‏افزارهاى توليدى مركز معجم فقهى

كاستى‏ها و كاركردهاى نرم‏افزارهاى معجم فقهى، معجم عـقائدى‌

حـميد‌ رضـا‌ غريب رضا

اشاره

بى شك، در هر حركت پويا و هدفمند، نقد و پالايش، ركنى اساسى به‌ شمار مى‏آيد و بـيشترين خدمت را در كارآمدسازى آن حركت انجام مى‏دهد. همچنين شكى‌ نيست كه پژوهشگران دينى‌ از‌ نرم‏افزارهاى علوم اسـلامى بهره‏هاى فراوان و چشمگيرى بـرده‏اند؛ ولى آنـچه در اين ميان قابل انكار نيست، كاستى‏هايى است كه در اين برنامه‏ها مشاهده مى‏شود. هدف از نگارش چنين مقالاتى ضمن بيان نقاط‌ قوت و برترى اين نرم‏افزارها، يادآورى اين كاستى‏ها به توليد كنندگان اين محصولات است. باشد كه با ارزيابى دقيق‏تر، شاهد پديد آمـدن نتايج ارزشمندى در اين حوزه باشيم. نرم افزارهاى «معجم فقهى‌» و «معجم‌ عقايدى» دو محصول از «مركز معجم فقهى» است. اگرچه اين مركز محصولات ديگرى را هم ارائه كرده، ولى اين دو برنامه، به دليل ويژگى‏هاى خاص خود، در ميان محصولات اين‌ مركز‌ بيشتر خـودنمايى مـى‏كند. در اين مقاله، طى دو بخش به بررسى و نقد اين دو برنامه مى‏پردازيم.

واژگان كليدى:

.

نرم‏افزارهاى اسلامى، نقد نرم‏افزار، كتابخانه ديجيتالى، نرم‏افزار معجم فقهى، نرم‏افزار معجم‌ عقايدى‌

15 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

16 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

17 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10