Skip to main content
فهرست مقالات

در انجمن های مذهبی پایگاه های گفتگو چه می گذرد؟

نویسنده:

(4 صفحه - از 32 تا 35)

اینترنت با همه ابزارها و امکانات متنوعش، زمینه‌ای مناسب را برای طرح و ارائه عقاید و تاثیرگذاری بر افکار و اعتقادات دیگران فراهم آورده است. انجمن‌های گفتگو یکی از راه‌های تبادل نظر و اندیشه است که این روزها در اینترنت مخاطبان زیادی را به خود جذب نموده است. در این نوشتار، ضمن مروری کلی بر ویژگی‌ها و شرایط حاکم بر انجمن‌ها، درباره جایگاه انجمن‌های مذهبی، کاربران آن و موضوعات و مباحثی که در آنها مطرح می‌شود، سخن رفته است. نگارنده با بیان مصادیقی از وضعیت محتوایی بحث‌های دینی و مذهبی در انجمن‌ها، گزارش مختصری را در این مورد ارائه کرده است.

خلاصه ماشینی:

"کاربران انجمن‌ها و اطلاعات مذهبی آنان در اتاق‌های گفتگو، هر کاربر می‌تواند در حیطه موضوعات مختلف در انجمن‌ها مقاله بدهد و یا به هر مقاله‌ای که مایل باشد، محیط انجمن‌های گفتگو فضایی است با افکار گوناگون که فکر دینی در آن قوت چندانی ندارد و محل آماده‌ای است برای آنان‌که توان تبلیغ دین را از راه نوشتاری دارند. پس با کمال صراحت باید گفت که جبهه دین چه در انجمن مذهبی و چه در انجمن‌های دیگر در موضع قدرت و قوت نیست و در بعضی مواقع در مهجوریت کامل قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که نظر دینی را در بعضی مسائل به‌خاطر برخورد شدید مدیران نمی‌توان مطرح کرد. نگارنده به عنوان کسی که برای مدتی در این انجمن‌ها به بحث و گفتگو پرداخته، نمونه‌های زیادی را سراغ دارد که افرادی عالم‌نما و به ظاهر مطلع از مسائل و احکام دینی در مورد موضوعی چه حرف‌ها که مطرح نکرده‌اند و حتی گاهی به روایات و منابع دینی هم استدلال کرده‌اند؛ اما پس از مدتی گفتگو و تخصصی شدن مباحث، فورا جبهه مباحثه را به حریف واگذار نموده، با عرضه صحبت‌های غیر منطقی و خارج از روال بحث، میدان را ترک کرده‌اند. اما در صورت اول، این مزیت وجود دارد که وقتی کسی مثلا به‌عنوان طلبه در آن انجمن‌ها حضور می‌یابد، افراد مذهبی زود به او اطمینان می‌کنند و با او به‌راحتی درد دل می‌کنند و سؤالات مختلف خود را از او می‌پرسند؛ یعنی در صورت ورود آشکار، علاوه بر دافعه شدید جاذبه خوبی نیز ایجاد می‌شود که معلوم نیست در صورت ورود غیر آشکار ایجاد گردد."

صفحه: از 32 تا 35
32 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

33 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

فارسى هم تا حد قابل توجهى رشد يافته‌ است‌.

البـته در انـجمن‏هاى گـفتگو چت نوشتارى نيز وجود دارد كه رونق چندانى ندارد.

در اين قـبيل‌ پايگـاه‏ها‌ كاربر‌ بعد از عضويت و گرفتن IDمخصوص به خود، با رمز عبور مشخص‌ وارد‌ بخش‌ انجمن‏ها مى‏شود و بر اساس علاقه خود انـجمنى را انـتخاب و وارد آن مـى‏شود. در صفحه‌ اول‌ هر‌ انجمن، معمولاً 2 يا 3 نوع مقاله موجود است، اول: مقاله‏اى كه در بـالاى صفحه است‌ و معمولاً‌ مقررات انجمن در آن نوشته شده و هميشه ثابت است. البته اين نوع مقاله‌ در‌ همه‌ انجمن‏ها وجود ندارد. بـعد از آن، مـقالات فـعال است و دسته سوم، مقالاتى است كه‌ بعد‌ از مقالات فعال، در صفحه اول هـر انـجمن قرار گرفته است كه مشتمل‌ بر‌ موضوعات‌ جديد و مقالاتى است كه از فعال بودن خارج شده‏اند.

هر مقاله جـديد، بـعد از آنـكه‌ تعداد‌ معينى جواب به آن داده شد، به‏صورت اتوماتيك به بالاى صفحه اول‌ كه‌ بـيننده‌ بـيشترى دارد انـتقال مى‏يابد؛ چون هر كس كه وارد انجمن مى‏شود، در مرحله نخست، مقالات‌ بالاى‌ صفحه‌ در معرض مشاهده او قرار دارد.

مـقالاتى كه تـعداد جـواب آنها به‌ حد‌ نصاب معين نرسد، در پايين صفحه مى‏مانند و به‏تدريج با اضافه شدن مقالات جـديد از صـفحه اول‌ خارج‌ و به همراه مقالاتى كه توسط مدير انجمن از فعال بودن خارج شده‏اند‌، به‌ صـفحه دوم مـى‏روند كه در اين صـورت‌، بسيار‌ كم‏بيننده‌ مى‏گردند؛ زيرا بيشتر كاربران معمولاً صفحه اول‌ را‌ ملاحظه مى‏كنند.

قانون انجمن‏ها و اختيارات مديران

هـر انـجمن، مديرى دارد كه قدرت جابه‏جايى‌ و حذف‌ و ويرايش كليه مقالات را دارد‌. از‌ آنجايى كه‌ پايگاه‌ پرشين‏تاك‌(www.persiantalk.com) در ايران قرار‌ دارد‌ و تابع قوانين و مـقررات جـمهورى اسـلامى است، نسبت به درج مطالب توجه بيشترى‌ مى‏شود‌ و مسائلى همانند به كار بردن الفاظ‌ مستهجن و همچنين تـوهين و نـاسزا‌ به‌ رهبران نظام و روحانيت و اهانت به‌ اسلام‌ و مقدسات دينى در آن كمتر ديده مى‏شود. عـلاوه بـر آن، از انـتشار عكس‏هاى‌ مستهجن‌ نيز جلوگيرى به عمل مى‏آيد‌. بنابراين‌، محيط‌ اين پايگاه تا‌ حدى‌ از نظر اخلاقى از‌ انـجمن‏هاى‌ ديگـر كه هـر حرفى در آنها زده مى‏شود، بهتر است. مقالات قبل از ارسال‌، كنترل‌ نمى‏شوند؛ اما بـعد از اينـكه مقاله‌ توسط‌ كاربر فرستاد‌ مى‏شود‌، توسط‌ مديران كه نظارت آنلاين‌ دارند و مقالات و جواب‏ها را بلافاصله بعد از فرستاده شـدن مـى‏ببينند، ويرايش يا حذف مى‏شوند.

البته‌ بعضاً‌ اتفاق مى‏افتد كه مقالات يا جواب‏هاى‌ غير‌ مجاز‌ بعد‌ از‌ گـذشت مـدتى از‌ زمان‌، حذف يا ويرايش مى‏گردند. از اختيارات ديگر مديران، اخـراج افـرادى اسـت كه به قوانين انجمن‏ها ارج‌ نمى‏نهند‌؛ يعنى‌ بـه ID آنـان اجازه درج مقاله و يا‌ جوابگويى‌ به‌ مقالات‌ ديگران‌ را‌ نمى‏دهند.

كاربران مى‏توانند چند ID داشته باشند؛ ولى بـر اسـاس قانون انجمن فعاليت با بـيشتر از يك ID مـمنوع است و اگـر مـديران نـاظر متوجه شوند، به صاحب‌ آن تذكر مـى‏دهند و يا آن را اخـراج مى‏كنند. هر كس كه در انجمن‏ها عضو مى‏شود، صندوق پستى شخصى نيز خواهد داشت كه مـى‏تواند پيامـ‏هاى خصوصى با اعضاى ديگر رد و بدل‌ كنـد‌.

موضوع انجمن‏ها

انجمن‏ها تـحت عـنوان موضوعات گوناگونى ايجاد شده اسـت؛ بـه عنوان مثال، در پايگاه پرشين‏تاك انجمن‏هايى از قبيل: آقايان، خانم‏ها، دانش‏آموزان، دانشجويان، مذهبى، سينما، مـوسيقى، كامـپيوتر، زندگى و عمومى‌ وجود‌ دارد. در چهار انـجمن اول جـهت‏گيرى بـسيارى از بحث‏ها مسائل اجـتماعى اسـت.

يك انجمن خصوصى هم وجـود دارد كه بـه مديران پرشين‏تاك اختصاص‌ دارد‌ و براى كاربران بسته است.

كاربران‌ انجمن‏ها‌ و اطلاعات مذهبى آنان

در اتاق‏هاى گـفتگو، هـر كاربر مى‏تواند در حيطه موضوعات مختلف در انـجمن‏ها مـقاله بدهد و يا بـه هـر مـقاله‏اى كه مايل باشد‌،

34 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

35 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10