Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه مطبوعات دینی در پایگاه های اسلامی

نویسنده:

(4 صفحه - از 36 تا 39)

نوشته حاضر کوشیده است در نگاهی گذرا، به بررسی وضعیت مطبوعات دینی در کشور و ضرورت‌ها و چالش‌های آن بپردازد و آنگاه ضرورت حضور مطبوعات دینی در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی علوم اسلامی و چگونگی عرضه نشریات در پایگاه‌های اسلامی را یادآور شود

خلاصه ماشینی:

"گزارشی که در خصوص روند تولید علم در ایران از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر گردیده است،(3) حاکی از آن است که درصد اعتبارات دولتی به منظور تحقیقات مربوط به فرهنگ و آموزش، در آخرین رده‌های پژوهشی در کشور قرار دارد. ویژگی‌های این رسانه سبب شده است تا عده‌ای فعالیت جدی خود را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی علوم اسلامی در زمینه مطبوعات تخصصی آغاز نمایند و هم‌اکنون شاهد تحول و رشد روزافزون خدمات‌دهی این گونه پایگاه‌ها در زمینه مطبوعات هستیم؛ ویژگی‌هایی از قبیل: دارا بودن حجم انبوهی از مقالات تخصصی و نیمه تخصصی در کلیه زمینه‌های فرهنگی اجتماعی و دینی؛ نظریه‌پردازی و ارائه تحلیل‌های مناسب نسبت به جدیدترین مسائل عقیدتی و شبهات گوناگون؛ پرداختن به مسائل روز جامعه و به طور کلی مسائل جهانی در قالب مقاله، گزارش، مصاحبه و میزگرد؛ امکان اظهارنظر جمعی و نظریه‌پردازی گروهی توسط صاحبان فکر و اندیشه؛ و تضارب آراء، نقد و نظر ایده‌ها و ده‌ها ویژگی دیگر که دقیقا متناسب با ارائه اطلاعات و تولید محتوا در پایگاه‌های اسلامی است. در پایان، توجه تمامی مسئولان فرهنگی به‌خصوص دو نهاد حوزه و دانشگاه را به این نکته جلب می‌نماییم که اگر وجود این رسانه در ارتقاء سطح علمی و پژوهشی کشور تأثیرگذار است و می‌تواند کاستی‌های تولید محتوا در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی را تا حد زیادی مرتفع سازد، پس سزاوار است که به جای توجه به کمیت این نوع رسانه‌ها و افزودن عناوین آنها، نخست به تخصصی نمودن این رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف دینی و فرهنگی همت گماریم و آمار انتشار مقالات علمی-تخصصی در مطبوعات تخصصی را بالا ببریم."

صفحه: از 36 تا 39
36 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

37 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

38 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

39 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

اطلاعات اندك و بعضاً كليشه‏اى‌ و تكرارى‌ مى‏تواند ما را در اين رقـابت بـزرگ موفق گرداند؟

چيزى كه امروزه كاربران اين‌ گونه‌ پايگاه‏هاى‌ اطلاع‏رسانى و به خصوص متصديان متعهد و دلسوز، از آن زجر مى‏برند، كمبود محتوا است. از‌ اين‏رو‌، رهبر فرزانه انقلاب اسلامى (مدظله العالى) بارها بر نهضت نـرم‏افزارى و تـوليد علم تأكيد‌ فرموده‏اند‌. هم‏اكنون‌ بيش از 80% هزينه‏ها در بخش سرمايه‏گذارى فنّاورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) در كشورهاى غربى خاصه‌ آمريكا‌، روى توليد محتوا متمركز است؛ در حالى كه در ايران بيشترين هزينه‏ها‌ جهت‌ سخت‏افزار‌ و سپس نرم‏افزار صرف مى‏گردد و كمـ‏ترين هـزينه بـه توليد محتوا اختصاص مى‏يابد كه مـتأسفانه در بـخش‌ عـلوم‌ انسانى‌ به پايين‏ترين درجه نزول كرده است. گزارشى كه در خصوص روند توليد‌ علم‌ در ايران از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى منتشر گرديده است،(3) حاكى از آن اسـت كهـ‌ درصـد‌ اعتبارات دولتى به منظور تحقيقات مربوط به فـرهنگ و آمـوزش، در آخرين رده‏هاى‌ پژوهشى‌ در كشور قرار دارد. همچنين اين گزارش‌ نشان‌ مى‏دهد‌ كه بر اساس آمار، توليد علمى ايران‌ در‌ سال 2000م، 12% است و اين در حالى اسـت كه اين رقـم در آمـريكا‌ 32‌/2% اعلام گرديده است. از سوى‌ ديگر‌، شاخص‏هاى عملكردى‌ تحقيقات‌ در‌ كشور نـشان مى‏دهد كه سهم كشور‌ در‌ انتشار مقالات معتبر بين‏المللى با وجود دارا بودن يك درصد جمعيت دنيا‌، بسيار‌ كمتر از يك درصد است و سـهم‌ كشـور در تـوليد علمى‌ دنيا‌ خصوصاً در گروه علوم انسانى‌ و هنر‌، با وجود توانايى فـراوان، نـاچيز است. از نكات قابل تأمل در اين گزارش‌ آن‌ است كه بيشترين ارجاعات به‌ مقالات‌ ايرانى‌ در سال 2000‌م به‌ تحقيقات مـربوط بـه عـلوم‌ پايه‌ و كمترين آنها به پژوهش‏هاى علوم انسانى بر مى‏گردد.!! (4)

با توجه بـه مـطالب فـوق و رسالت‌ سنگينى‌ كه مطبوعات بر دوش دارند، حضور‌ اين‌ رسانه به‏ويژه‌ «نشريات‌ تخصصى‌ دينى» در پاسخگويى بـه‌ اين نـياز مـهم و اساسى (توليد محتوا) ضرورى جلوه مى‏كند. ويژگى‏هاى اين رسانه سبب شده است‌ تا‌ عده‏اى فـعاليت جـدّى خود را در‌ پايگاه‏هاى‌ اطلاع‏رسانى‌ علوم‌ اسلامى‌ در زمينه مطبوعات‌ تخصصى‌ آغاز نمايند و هم‏اكنون شاهد تـحول و رشـد روزافـزون خدمات‏دهى اين گونه پايگاه‏ها در زمينه مطبوعات هستيم؛ ويژگى‏هايى‌ از‌ قبيل‌: دارا بودن حجم انبوهى از مقالات تخصصى‌ و نـيمه‌ تـخصصى‌ در‌ كليه‌ زمينه‏هاى‌ فرهنگى اجتماعى و دينى؛ نظريه‏پردازى و ارائه تحليل‏هاى مناسب نسبت به جديدترين مسائل عـقيدتى و شـبهات گـوناگون؛ پرداختن به مسائل روز جامعه و به طور كلى مسائل جهانى در قالب مقاله‌، گزارش، مصاحبه و ميزگرد؛ امكان اظـهارنظر جـمعى و نظريه‏پردازى گروهى توسط صاحبان فكر و انديشه؛ و تضارب آراء، نقد و نظر ايده‏ها و ده‏ها ويژگـى ديگـر كه دقـيقاً متناسب با ارائه اطلاعات و توليد محتوا در پايگاه‏هاى‌ اسلامى‌ است.

در پايان، توجه تمامى مسئولان فرهنگى به‏خصوص دو نهاد حـوزه و دانـشگاه را بـه اين نكته جلب مى‏نماييم كه اگر وجود اين رسانه در ارتقاء سطح علمى و پژوهشى كشور‌ تـأثيرگذار‌ اسـت و مى‏تواند كاستى‏هاى توليد محتوا در پايگاه‏هاى اطلاع‏رسانى را تا حدّ زيادى مرتفع سازد، پس سزاوار است كه به جاى توجه بـه كمـيت‌ اين‌ نوع رسانه‏ها و افزودن عناوين آنها‌، نخست‌ به تخصصى نمودن اين رسانه‏ها در حـوزه‏هاى مـختلف دينى و فرهنگى همت گماريم و آمار انتشار مـقالات عـلمى-تـخصصى در مطبوعات تخصصى را بالا ببريم. و دوم‌ اينكه‌ بـا غـنى‏سازى مراكز علمى‌-پژوهشى‌ و حمايت‏هاى همه‏جانبه از آنها، بستر مناسبى را جهت انتشار مجلاّت علوم اسـلامى بـا رتبه علمى در كشور فراهم آوريم.

پى‏نـوشت‏ها:

1. اسـفنديارى، محمد، «مـتاع عـلمى در قـالب حرفه‏اى»، ويژه‏نامه نخستين جشنواره‌ مطبوعات‌ اسـلامى.

2. دكتـر صحفى، معاونت مطبوعاتى و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ويژه‏نامه نخستين جشنواره مطبوعات اسلامى.

3. گـزارشى از رونـد توليد علم در ايران، هفته‏نامه فرهنگ و هنر، ش 34.

4. هـمان.