Skip to main content
فهرست مقالات

وبلاگی که وب سایت شد

نویسنده:

(2 صفحه - از 46 تا 47)

خلاصه ماشینی:

"این وبلاگ بعد از گذشت 5 ماه از راه‌اندازی آن، توانسته است جایگاه خوبی در بین پژوهشگران و علاقه‌مندان عرصه نسخ خطی پیدا نماید؛ چنان که در شروع فعالیت خود ماهانه در حدود 2000 بازدیدکننده را جذب نموده است که 50 نفر آنها از بازدیدکنندگان ثابت در هر روز به شمار می‌آیند. 2. موضوع یادداشت‌ها در این بخش کلیه یادداشت‌های نوشته شده، به صورت موضوعی دسته‌بندی گردیده و بایگانی موضوعی آن نیز قابل دسترسی است؛ به گونه‌ای که کاربر با تقه (Clike) بر روی هر کدام از موضوعات ذیل می‌تواند یادداشت‌های نوشته شده در تاریخ‌های مختلف را مشاهده نماید: - کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی: معرفی نسخه‌های خطی به جامعه تحقیق به همراه شناساندن کتب تألیف‌شده در موضوعات مختلف، از جمله مواردی است که در این بخش به آن پرداخته می‌شود."

صفحه: از 46 تا 47
46 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

47 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

از گذشت 5 ماه از فعاليت اين‌ پايگاه‌، 50 يادداشت ارسال گرديده اسـت.

گـفتنى است كه از جمله امكانات اين بخش‌، امكان‌ يادداشت‏گذارى‌ براى كاربران مى‏باشد. كاربران در اين بخش ضمن مطالعه يادداشت‏هاى خود مـى‏توانند مـطلب نـوشته شده‌ را‌ ثبت و ارسال نمايند.

2. موضوع يادداشت‏ها

در اين بخش كليه يادداشت‏هاى نوشته شده‌، به‌ صـورت‌ مـوضوعى دسـته‏بندى گرديده و بايگانى موضوعى آن نيز قابل دسترسى است؛ به گونه‏اى كه كاربر با‌ تقه‌ (Clike‌) بر روى هـر كدام از مـوضوعات ذيل مـى‏تواند يادداشت‏هاى نوشته شده در‌ تاريخ‏هاى‌ مختلف را مشاهده نمايد:

- كتاب‏شناسى و نسخه‏شناسى: معرفى نسخه‏هاى خطى به جـامعه تـحقيق به همراه شناساندن كتب‌ تأليف‏شده‌ در موضوعات مختلف، از جمله مواردى است كه در اين بخش به‌ آنـ‌ پرداخـته مـى‏شود.

- تازه‏هاى فهارس نسخ خطى: معرفى‌ تازه‏ترين‌ كتاب‏هاى‌ فهارس نسخ خطى فارسى و عربى و نقد و بـررسى‌ آنـها‌، مطالبى است كه در اين بخش قابل دسترسى است.

- بزرگان وادى مخطوطات: معرفى‌ فهرست‏نگاران‌، مصححان، كتابداران و حـاميان نـسخ خـطى‌، از‌ سرفصل‏هاى اين‌ بخش‌ به‌ شمار مى‏آيد.

- فهرست نسخ خطى: فهرست‏نويسى‌ نسخه‏هاى‌ خطى فارسى و عربى و ارائه اين فـهارس، مـوضوع اين قسمت است.

- معرفى كتابخانه‌: اين‌ بخش به معرفى كتابخانه‏هاى نسخ خطى‌ در سـراسر دنـيا اخـتصاص‌ دارد‌.

- معرفى پايگاه: در اين بخش‌ با‌ پايگاه‏هاى نسخ خطى آشنا مى‏شويد.

- معرفى كتاب: معرفى كتب تصحيح شـده و يا مـرتبط‌ بـا‌ حوزه نسخ خطى، در اين‌ قسمت‌ قابل‌ دستيابى است.

- معرفى‌ مجله‌: كه به اطـلاع‏رسانى و ارائهـ‌ اخبار‌ حوزه نسخ خطى پرداخته است.

- آزاد: يادداشت‏هاى شخصى با موضوعات شخصى، موضوع بخش آزاد‌ مى‏باشد‌.

3. لينك‏هاى روزانـه

در اين قـسمت، پيوندهاى‌ مربوط‌ به مقوله‌ نسخ‌ خطى‌ كه حاصل وب‏گردى‏ها و بررسى‌ پايگاه مختلف مـى‏باشد، بـه صورت روزانه ارائه مى‏گردد. به طورى كلى، مى‏توان گـفت اين بـخش‌ زنـده‏ترين‌ بخش پايگاه و در واقع، وبلاگ پايگاه‌ بياض‌ اسـت‌ كهـ‌ در‌ راستاى اطلاع‏رسانى در‌ حوزه‌ مخطوطات مى‏باشد.

تاكنون بيش از 1000 پيوند (Link) از پايگاه‏هاى مختلف فارسى، عربى و انـگليسى در اينـ‌ بخش‌ قرار‌ داده شده است.

4. لينـك‏هاى ثـابت

در اين‌ قـسمت‌، پيونـد‌ پايگـاه‏هاى‌ مؤسسات‌، اشخاص‌ و كتابخانه‏ها كه در حوزه مخطوطات فـعال هـستند، قابل دسترسى است. تاكنون 20 پيوند در اين بخش ارائه شده است.

5. معرفى كتاب

تازه‏هاى نـشر در حـوزه نسخ خطى‌ كه توسط اشخاص و مؤسسات بـراى اينجانب ارسال مى‏گردد، بـعد از مـعرفى در بدنه اصلى پايگاه، براى چـند مـاه به صورت رايگان ارائه مى‏شود.

6. معرفى پايگاه‏هاى دوستان

اين بخش، به معرفى‌ دوستانى‌ كه به پايگـاه اينـترنتى بياض پيوند (Link) داده‏اند، اختصاص دارد.

امـيد اسـت كه در آينـده نزديك ضمن ارتـقاء كيفـى بخش‏هاى فوق، دو بخش »بـانك اطـلاعات نسخ خطى» شامل بانك‌ اطلاعات‌ كتابخانه‏هاى نسخ خطى، پايگاه‏هاى نسخ خطى و فهارس نسخ خـطى، و هـمچنين بخش « فروش الكترونيكى فهارس نسخ خـطى» را در پايگـاه اطلاع‏رسانى بـياض راهـ‏اندازى نـماييم‌.