Skip to main content
فهرست مقالات

گزارشی از نخستین جشنواره نرم افزارهای اسلامی

(10 صفحه - از 58 تا 67)

خلاصه ماشینی:

"اما یکی از چالش‌های موجود که توسط تدوین‌کنندگان برنامه چهارم مدنظر واقع شده، در معرض خطر قرار گرفتن زبان فارسی است و در این برنامه به حضور وسیع‌تر و مؤثرتر زبان فارسی در محیطهای مجازی اشاره شده است که در این زمینه تجربه مراکز اسلامی در سطح ملی می‌تواند کارگشا واقع شود و بالاخره چالش اساسی دیگر در این عرصه، تهاجم فرهنگی است که برنامه‌نویسان برای مقابله با این مسئله پیش‌بینی کرده‌اند که مراکزی طراحی شود تا امکان استفاده از آن برای عموم فراهم شود و این از مواردی است که حوزه دین می‌تواند با فعالیت در این عرصه و تولید محتوای فرهنگی، در جهت تقویت ارزش‌های فرهنگی و دینی گام بردارد. لطفا در خصوص سابقه جشنواره و چگونگی شکل‌گیری آن توضیح دهید؟ در ماه مبارک رمضان سال گذشته، به پیشنهاد وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه‌ای که با حضور جناب حجة الاسلام شبیری و جناب آقای سمیعی برگزار شده بود، بحث شکل‌گیری جشنواره مطرح شد؛ اما به دلیل کمی وقت برگزاری آن به اردیبهشت یا خرداد ماه 84 موکول شد و حدودا از میانه اردیبهشت ماه اعلان گردید که جشنواره تا قبل از 15 خرداد برگزار شود و اجرای آن به عهده شرکت تعاونی مراکز اطلاع‌رسانی علوم اسلامی گذاشته شد. نرم‌افزار جامع الاحادیث - نسخه 2/5 تولید: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در این برنامه 187 عنوان کتاب در 442 جلد از 90 مؤلف در موضوعات مختلف با امکانات قابل توجه ارائه شده است."

صفحه: از 58 تا 67
58 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

59 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

60 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

61 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

62 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

گفتگو با رضا آسيابانى، جانشين مدير عامل مركز‌ تحقيقات‌ كامپيوترى علوم اسلامى

اين جشنواره نخستين نگرش جامع به تلاش‏ها و توليدات نرم‏افزارى‌ علوم‌ اسلامى‌ بود

اشاره:

در پى برگزارى نـخستين جـشنواره نرم‏افزارهاى اسـلامى، گفتگويى صميمانه با آقاى آسيابانى مسئول‌.... جشنواره‌ ترتيب‌ داديم تا اطلاعات بيشترى پيرامون سابقه جشنواره، چگونگى برگزارى و شـكل‏گيرى آن و برنامه‏هاى‌ آتى‌ شركت تعاونى اطلاع‏رسانى اسلامى در اين رابطه بدست آورديم. توجه شما را بـه اين گـفتگوى كوتـاه‌ جلب‌ مى‏كنيم.

لطفاً در خصوص سابقه جشنواره و چگونگى شكل‏گيرى آن توضيح دهيد؟

در ماه‌ مبارك‌ رمضان سال گذشته، به پيشنهاد وزير مـحترم‌ ‌ ‌فـرهنگ‌ و ارشاد‌ اسلامى در جلسه‏اى كه با حضور جناب‌ حجة‌ الاسلام شبيرى و جناب آقاى سميعى بـرگزار شـده بـود، بحث شكل‏گيرى جشنواره مطرح شد‌؛ اما‌ به دليل كمى وقت برگزارى‌ آن‌ به ارديبهشت‌ يا‌ خرداد‌ مـاه 84 موكول شد و حدوداً از‌ ميانه‌ ارديبهشت ماه اعلان گرديد كه جشنواره تا قبل از 15 خرداد بـرگزار‌ شود‌ و اجراى آن به عـهده شـركت تعاونى‌ مراكز اطلاع‏رسانى علوم اسلامى‌ گذاشته‌ شد.

از نظر سابقه تاريخىِ‌ جشنواره‌، آيا مى‏توان گزينش نرم‏افزارهاى برتر در ششمين نمايشگاه نرم‏افزارهاى اسلامى را نخستين گام‌ در‌ اين زمينه به شمار آورد؟

در‌ آخرين‌ نمايشگاهى‌ كه از طرف‌ مركز‌ تحقيقات كامپيوترى عـلوم اسلامى‌ برگزار‌ شد؛ يعنى ششمين نمايشگاه نرم‏افزارهاى اسلامى، بخشى را به انتخاب نرم‏افزارهاى اسلامى اختصاص دادند‌ كه‌ در آنجا فقط به نرم‏افزارهاى شركت‏كننده‌ در‌ نمايشگاه ششم‌ جايز‌ داده‌ شد؛ البته نه به‌ عنوان جـشنواره، بـلكه به عنوان انتخاب نرم‏افزار برتر نمايشگاه. از اين رو، نمايشگاه مذكور را‌ نمى‏توان‌ جزئى از جشنواره نرم‏افزارهاى اسلامى خواند‌؛ زيرا‌ در‌ آن‌ فراخوان‌ عمومى صورت نگرفته‌ بود‌. در مجموع، عدم وجود نگرشى جامع به تلاش‏ها و توليدات نرم‏افزار عـلوم اسـلامى تا كنون باعث شكل‏گيرى‌ اين‌ جشنواره‌ شد.

نسبت جشنواره نرم‏افزارى‏ها اسلامى با مراسم‌ گزينش‌ كتاب‌ سال‌ الكترونيك‌ چيست؟

اگر‌ بحث را به سوى كتاب الكترونيك پيش ببريم، دائره بحث بسيار محدود خواهد شـد. ولى در جـشنواره به چند حيطه كارى وارد شديم كه نرم‏افزارها و پايگاه‏ها از‌ آن جمله‏اند. در اين جشنواره براى نخستين بار نرم‏افزارهاى اسلامى در چهار مقوله: اطلاع‏رسانى، متون، برنامه‏هاى چندرسانه‏اى و آموزش، بررسى شدند. به همين جهت، اين جشنواره بسيار وسيع‏تر از انـتخاب كتـاب‌ الكتـرونيك‌ مى‏باشد و هر كدام از چهار مقوله فـوق نـيز در چـندين زيرمجموعه مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

نقش اصلى مركز را در اين جشنواره چه مى‏دانيد؟

مركز به عنوان يكى‌ از‌ اركان اصلى و اعضاء شركت تعاونى، با تـوجه بـه تـجارب زيادى كه در زمينه برگزارى نمايشگاه‏ها، سمينارها و همايش‏ها داشته است، بـه كمـك جشنواره آمد‌؛ چنان‌ كه در شوراى داوران نيز‌ حضور‌ نسبتاً سودمندى داشته است؛ البته در مواردى كه يكى از نرم‏افزارهاى مركز كانديداى دريافت جايزه بود، نـماينده مـركز در هـيئت داوران حضور نداشت، و براى‌ مؤسسات‌ و مراكز ديگر نيز همين‌ رويه‌ در نـظر گرفته مى‏شد.

برخى نرم‏افزارهايى كه فقط از آنها تقدير شده است، در مقايسه با نرم‏افزارهاى انتخاب شده در جشنواره، از امكانات و محتواى بـيشترى بـرخوردارند. عـلت اين امر چيست؟

بر‌ اساس‌ ضوابط جشنواره، اگر تعدادى از محصولات يك شركت در يك موضوع بـالاترين امـتياز را بياورند، فقط به يكى از آن محصولات جايزه تعلق مى‏گيرد و از ساير توليدات آن فقط تقدير‌ به‌ عمل خواهد‌ آمد تـا مـحصولات سـاير شركت‏ها نيز مجال دريافت جايزه را داشته باشند.

مثلاً در موضوع متون، نرم‏افزار‌ جـامع الاحـاديث (نـور 2/5)، دراية النور و موسوعه نهج‏البلاغه از مركز تحقيقات در‌ شمار‌ محصولات‌ برگزيده قرار گرفتند؛ ولى فقط به نور 2/5 جـايزه داده شـد و دو مـحصول ديگر كه از جهت كسب ‌‌امتياز‌ رتبه چهارم و پنجم داشتند، به رتبه دوم و سوم ارتقاء پيداكردند و جـوايز مـربوطه را‌ دريافت‌ نمودند‌.

معيار داورى و مراحل انتخاب نرم‏افزارها و پايگاه‏هاى برتر چه بوده است؟

در زمينه داورى، معيارهاى دهـ‏گانه‏اى مـطرح‌ شـده بود كه هر كدام از معيارها در هر زمينه، ضريب خاصى براى‌ خود داشت؛ مثلاً در‌ بحث‌ متون، حـجم مـتون ضريب 4 و در بحث مربوط به نرم‏افزارهاى چندرسانه‏اى، اين معيار از ضريب 2 برخوردار بود. و يا اينكه در

63 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

64 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

65 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

66 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

67 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10