Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی شش متن سغدی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : سغدی ، متن ، متن سغدی ، فارسی ، بودا ، زبان ، زبان سغدی ، زرشناس ، زهره ، ترجمه

خلاصه ماشینی:

"9 مقدمهء کتاب که مطالب جامعی را پیرامون سغد و زبان و ادبیات سغدی ارائه می‌کند از عنوان‌های زیر تشکیل شده است: پیشینهء سرزمین سغد،زبان سغدی،ویژگی‌های زبان‌ سغدی،جایگاه زبان سغدی،ادبیات سغدی،آثار غیردینی‌ سغدی،آثار دینی سغدی،ادبیات سغدی مانوی،ادبیات‌ سغدی مسیحی،ادبیات سغدی بودایی،نظام نوشتاری‌ زبان سغدی،10خط سغدی،خط سغدی مانوی،خط سریانی،متن‌های سغدی بودایی کتابخانهء بریتانیا،کتاب‌ شش متن سغدی کتابخانهء بریتانیا BSTBL ،کتاب‌ شش متن سغدی(اثر حاضر)و روش کار آن،مضامین‌ قطعه‌ها،11متن اول( Vaj )متن دوم( Intox )،متن‌ سوم( padm )،متن چهارم( vim )،متن پنجم‌ ( dhu )،متن ششم( dhy ). همچنین دو قطعهء کوتاه دیگر به زبان‌ سغدی نیز که ترجمه‌های دیگری از متن اصلی هستند در پی‌نوشت‌های پنجم و هشتم با حرف‌نویسی و ترجمهء فارسی ارائه شده‌اند. همچنین چند قطعهء کوچک سغدی دیگر که‌ ترجمه‌های دیگری از برخی سطرهای این متن هستند نیز سرآغاز متن چهارم-سطرهای 10-0 به فارسی ترجمه شده‌اند و بعد از این حرف‌نویسی‌ متن کامل سغدی با ترجمهء فارسی و پی‌نوشت‌های‌ آن آمده است. بعد از معرفی نسخه و تحقیقات و تصحیحات صورت‌ گرفتهء پیشین پیرامون این متن،پی‌نوشت بخش معرفی‌ آمده که در شمارهء هشتم آن حرف‌نویسی و ترجمهء فارسی‌ دو قطعه کوتاه موسوم به 44 K و 46 K ،از سغدی نقل شده‌ است. اینگونه‌27 بخش بعدی کتاب فهرست اختصارات را دربرگرفته است‌ و بعد از آن کتابنامهء فارسی و لاتین قرار گرفته که‌ فهرستی از مطالعات سغدی را معرفی می‌کند سپس‌ کتابنامهء BSTBL آمده و بعد از آن فهرست‌های راهنما ثبت شده‌اند که بخش نخست آن شامل نمایهء نام‌های‌ خاص است و بعد از آن فهرست واژه‌های سنسکریت به‌ کار رفته در متن با ارجاع به صفحه‌ای که واژه در آن به‌ کار رفته قرار دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.