Skip to main content
فهرست مقالات

گفت و گو: احزاب و توسعه سیاسی در ایران

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

کلید واژه های ماشینی : سیاسی، احزاب، توسعه سیاسی، احزاب و توسعه سیاسی، توسعه سیاسی در ایران، انتخابات، اجتماعی، جامعه، فرهنگ، نظام سیاسی

خلاصه ماشینی:

"پیمودن مسیر توسعه‌ بسیار سخت است و جمع نمودن منافع گروه‌های اجتماعی‌ مختلف و متنوع و دست‌یابی به‌ منافع ملی یا همگانی و رفع تزاحمات و تصادمات میان این علایق و منافع‌ به راحتی حاصل نمی‌شود (به تصویر صفحه مراجعه شود) اگر از سوی دولت‌ مساله آزادی مطرح شود، بلافاصله خواستهای متنوع و متعارضی‌ فراروی آن قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که دولت‌ در پاسخگویی به این مطالبات،ناتوان و مستاصل خواهد شد اجتماعی و مشارکت سیاسی تقسیم می‌شوند می‌توان گفت‌ که حقیقتا توسعه سیاسی بدون احزاب قابل تصور نیست. مردم در انتخابات مجلس ششم با رای دادن به نامزدهای‌ احزاب نشان دادند که به تدریج جامعه توانسته در مورد فراهم‌ آوردن زمینه‌های رشد و نمو احزاب و فعالیتهای حزبی بیاندیشد، پس نگرش مثبت افراد و گروهها نسبت به احزاب و فعالیتهای‌ حزبی در پرتو تکثرگرایی سیاسی و نظارت مردمی بر لازم است اندیشوران جامعه یک الگوی ملی و خودی و تامین کنندهء نیازها و منطبق با مطلوبیت‌های بومی از توسعه ارایه کنند اگر وحدت اجتماعی وجود نداشته باشد،به علت تعدد منابع مشروعیت،نقش دولت در جلب مساعدت همگان،تضعیف می‌شود و این خطری جدی برای انسجام ملی و امنیت‌ کشور است به عقیدهء من با زدودن موانع توسعه سیاسی و فراهم آوردن توسعهء واقعی،ثبات و امنیت‌ هم به دنبال آن خواهد آمد کارویژه‌های آن تشکل‌ها،شکل می‌گیرد و این نگرش مثبت‌ ظرفیت لازم را برای حضور جدی احزاب مستقل به تدریج‌ فراهم می‌آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.