Skip to main content
فهرست مقالات

از مدرنیته نخستین تا مدرنیته متاخر

مصاحبه شونده:

مصاحبه کننده:

کلید واژه های ماشینی : فاعل شناسایی ، مدرن ، جهان فاعل شناسایی ، جهان ، جهان عقلانیت ابزاری ، مدرنیته متاخر ، جهان عقل ابزاری ، فرهنگ ، سو جهان عقل ابزاری ، جهان عقل

برداشت رایج از مدرنیته بر دوگانه‌انگاری سوژه و ابژه است که در یک سوی آن جهان عقل ابزاری و در سوی دیگر آن جهان فاعل شناسایی قرار دارد.پروفسور آلن تورن،جامعه‌شناس فرانسوی این برداشت از مدرنیته‌ را مورد نقد قرار می‌دهد و معتقد است در برابر جهان عقلانیت ابزاری.جهان هویت‌ها و تعلقات قرار دارند.به اعتقاد وی باید تلاش کرد تا جهان دو نیمه شده را به سوی وجهی که از عاطفه و روابط بین فردی بیشتر برخوردار است. باز ترکیب کرد.لذا توجه او به سوی وجه اجتماعی و عاطفی این روابط معطوف می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"و در سوی دیگر جهان فاعل شناسایی قرار در کتاب نقد مدرنیته‌ از این اندیشه دفاع می‌کردم که‌ مدرنیته با پیروزی عقلانیت‌ مشخص نمی‌شود،بلکه با گسست از جهان پیش مدرن،به ویژه جهان دینی و آن‌جا که عقلانیت و قصدیت همزمان‌ وجود دارند،مشخص می‌شود در کتابی که بعد از کتاب«نقد مدرنیته»تألیف کردم، این اصلاح را انجام دادم که‌ در جهان مدرن،در یک سو جهان عقل ابزاری و در سوی دیگر، جهان فاعل شناسایی قرار ندارد، بلکه در یک سو،جهان عقلانیت ابزاری و در سوی دیگر،جهان هویت‌ها و تعلقات وجود دارد ندارد،بلکه در یک سو همین جهان عقلانیت ابزاری و در سوی دیگر جهان هویت‌ها14(نمی‌گویم فاعل‌های شناسایی) و تعلقات‌15وجود دارد،اعتقادات دینی،یا تعلقاتی که مافزلی‌ ( Mafesoli )دربارهء آن سخن می‌گوید بازگشت به گروه‌ نخستین،بازگشت به آنچه که قبیله نامیده است و اینها به جهان‌ هویت‌ها و تعلقات،اگر بتوانیم پلی برقرار سازیم،موضوع‌16فاعل‌ شناسایی قرار دارد. این پدیدهء تغییر وضعیتی است که‌ در آن به علت امکانی که هدف و غایت این کنش برای من‌ فراهم می‌آورد،تحلیل می‌کنم؛من برای خود جهانم را خلق‌ می‌کنم و مسلما این جهان با من نسبت دارد:من با می‌خواهم بگویم ما میان افراط در درون ذات(سوبژکتیو) و برون ذات(ابژکتیو)دو پاره شده‌ایم‌ فاعل شناسایی در کشمکش‌ مستمر است؛گاه او توسط جهان ابزارمند حذف می‌شود و گاه توسط جهان هویت‌ها جهان ابزارمندی به هیچ‌وجه‌ جهانی نیست که صرفا بر اساس جهان عقلانیت عمل کند، از این روست که فرقه‌ها، واکنش‌های غیر عقلانی و افرادی که‌ جذب جستجوهایی از سنخ دینی یا معنوی می‌شوند،افزایش می‌یابند پیش‌بینی‌پذیری‌22و استمرار،و نه با همسازی با محیط،جهان‌ مشخصی را شکل می‌دهم."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.