Skip to main content
فهرست مقالات

فردیت جدید در غرب

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

کلید واژه های ماشینی : تورن ، اجتماعی ، سیاسی ، فردیت جدید ، هویت ، فردیت جدید در غرب ، جامعه ، فرد ، دولت ، دموکراسی

کتاب در جستجوی خود، حاصل گفت‌وگوی دکتر فرهاد خسرو خاور با پروفسور آلن‌ تورن جامعه شناس فرانسوی‌ است که تحولات فکری و آراء جدید او را منعکس می‌کند. محور این کتاب ظهور«خود» جدیدی است که در جوامع‌ غربی به تدریج شکل گرفته‌ است.به اعتقاد تورن،«خود» جدید در جستجوی‌ آرمان‌های فراگیر و اصلاح کل‌ نظام اجتماعی نیست بلکه به‌ موضوعات و مسائل موردی و خاص می‌پردازد و منافع فردی‌ بیش از منافع جمع برای او اهمیت دارد.«خود»جدید منافع خود را نه از طریق‌ سیاست بلکه از طریق نظام‌ حقوقی دنبال می‌کند.تورن‌ یکی از تفاوت‌های مهم میان‌ «خود»جدید با «خود»پیشین‌ را در عدم یکپارچگی آن می‌داند.«خود»جدید ابعاد گوناگون‌ هویتی دارد که تمام آنها برای فرد مهم هستند و لذا نمی‌خواهد یکی از آن‌ها به بهانهء دیگری سرکوب شود.از طرف دیگر، «خود»جدید حافظهء اجتماعی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی‌ خود را به پرسش گرفته است و این وضعیت در کنار عدم‌ یکپارچگی،موجب تزلزل و فروپاشی«خود»جدید شده است. از این رو،تورن برای حل مسأله فرد و اجتماع به تقویت‌ پیوندهای اجتماعی نظر دارد.

خلاصه ماشینی:

"شما نگاه کنید حتی در دهه‌های‌ 60 و 70 میلادی،در کشورهای غربی «خود»تا حدی یکپارچگی‌ داشت و این یکپارچگی با گستره همگانی یا فضای عمومی که بیشتر گروه‌های‌ اجتماعی خصوصا جوانان‌ به این که می‌توان‌ جامعه‌ای را بنا کرد که‌ بهشت برین باشد، اعتقادی ندارند؛ با توجه به این نگرش، این پرسش پیش می‌آید که پس چگونه می‌توان‌ جامعه را به تدریج‌ به سوی‌ عدالت اجتماعی بیشتر و به سوی‌ مساوات فرهنگی‌ بیشتر سوق داد؟ فردگرایی جدید به جنبه‌های خودگرایانه‌ منحصر نمی‌شود، بلکه نوع‌دوست و دیگر خواه هم هست ولی‌ دیگرخواهی او از آرمان‌گرایی مطلق‌ مثل جنگ طبقاتی و مانند آن برنمی‌خیزد، بلکه او نسبت به‌ مسائل مشخص و ملموس، واکنش نشان می‌دهد هابرماس آن را طرح کرده،در ارتباط می‌باشد. فوکو وقتی صورت‌بندی مدرن قدرت را در مقابل صورت‌بندی (به تصویر صفحه مراجعه شود) «خود»جدید دارای‌ ابعاد مختلفی است و این وضعیت ممکن است‌ به تضعیف روابط بین این بخش‌ها و نهایتا فروپاشی«خود» منجر شود فردیت جدید،صورت پیشین‌ قدرت را نمی‌پذیرد؛ آن نوع دموکراسی که‌ مردم به سیاستمداران‌ چک سفید می‌دادند که‌ آن‌ها از سوی مردم‌ اعمال قدرت کنند، از سوی فرهنگ جدید به چالش‌ فرا خوانده شده است پیش مدرن قرار می‌دهد،می‌خواهد نتیجه بگیرد که قدرت مدرن‌ یک قدرت بی‌نام و نشان است،به خلاف قدرت‌های سنتی که‌ سلطان بود و می‌درخشید،قدرت مدرن،قدرت بی‌نام و نشان‌ است من می‌گویم شاید بتوان این گونه تحلیل کرد که این قدرت‌ مجددا و در یک مرحله تازه‌ای،باز هم بی‌نام و نشان می‌شود ولی این‌بار در سطح بین المللی."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.