Skip to main content
فهرست مقالات

حجاب ها و حکم ها

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : مارکس، متن نوشته‌ها و اندیشه‌های مارکس، سیاسی، کتاب، حکمی، فهم، مارکسیسم، متن فهم عمومی از مارکس، اندیشه‌های مارکس برجسته‌شده، دعوی بازگشت به متن نوشته‌ها

ویسنده در این کتاب با اتکا به منابع گسترده تلاش کرده است تا در متن فهم عمومی از مارکس، سویه سیاسی وی را با توجه به نظریه‌ها و کنش‌های دموکراتیک در جهان امروز برجسته نماید و نقاط ضعف و قوت آن را نشان دهد. کتاب حاضر از دو جنبه خاص قابل توجه و نقد است:یکی نحوه استفاده از منابع است به ویژه در آنجا که دعوی بازگشت به متن نوشته‌ها و اندیشه‌های مارکس برجسته شده است و دوم آنچه به نظر می‌آید بتوان«آشفتگی حکمی»در استفاده از منابع و پیگیری‌های مطالعاتی نامید.به هرحال هیچ‌یک از این دو محور، از ارزش اصلی کتاب در زمینه مطالعات مارکس‌شناسی در جامعه علمی ما نمی‌کاهد.

خلاصه ماشینی:

"به هرحال، هیچ‌یک از این دو محور از ارزش اصلی کتاب بابک احمدی در زمینه مطالعات مارکس‌شناسی در جامعه علمی ما نویسنده در مواضع مختلف خواننده را دعوت می‌کند که به«مارکس پس از مارکسیسم»بیندیشد و می‌کوشد تا به متن نوشته‌ها و اندیشه‌های او بازگردد و حجاب‌هایی را که بر آن افکنده شده کنار بزندچرا نگاه لنینیستی، شرحی نزدیک به واقع و یا دست کم یکی از شرح‌ها از جوهر اندیشه مارکس نباشد؟آیا دلزدگی و نقد ناگفته نویسنده برای خواننده هم حجت است؟این کتاب از غنی‌ترین آثار مربوط به مارکس در زبان فارسی استنمی‌کاهد. ب)در همان صفحه، در پاسخ به این سؤال که«چرا مارکس تأکید کرد که روش دیالکتیکی او با روش دیالکتیکی هگل یکسر تفاوت دارد؟»می‌نویسد:«تفاوت اصلی در در آستانه قرن بیست و یکم و به رغم سقوط بخش اعظم بلوک کمونیستی، بحث و گفت‌وگو از مارکس در ابعاد مختلف همچنان ادامه داردبرقراری نسبت مثبت بین پراکسیس در اندیشه مارکس و سوژه دکارتی برای رد تقابل سطحی ماتریالیسم و ایدئالیسم، از باب شستن خون با خون استدر این‌که نویسنده به کرات به آثار مارکس و انگلس ارجاع می‌دهد، تردیدی نیست ولی به نظر می‌رسد که در فهم این آثار، تا حد زیادی متکی بر تفاسیر و شرح‌های دیگران از مارکس استتصور«فرد منزوی و تک»در اندیشه برخی از بنیانگذاران انسان‌شناسی لیبرالی چون آدام اسمیت و مندویل، موضوعیت ندارد و برخی آن را صرفا یک سوء تعبیر از اندیشه این افراد می‌دانندتلقی مارکس سالخورده از دیالکتیک به عنوان روش است»، و سپس به‌ rerraC ارجاع می‌دهد و برای تأکید و شرح بیشتر به‌ reyaS هم روی می‌آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.