Skip to main content
فهرست مقالات

طرد گفتمان لیبرال و بازاندیشی در تکنولوژی

نویسنده:

مترجم:

(3 صفحه - از 65 تا 67)

کلید واژه های ماشینی : تکنولوژی، جامعۀ اطلاعاتی، مانوئل کاستلز، کتاب، اقتصاد، بنگاه، اجتماعی، منطق، جهان، نتایج مستقیمایجاد جامعۀ اطلاعاتی

خلاصه ماشینی:

"بهعبارت دیگر،کتاب پیش از هر چیز ما را دعوت بهپذیرش این نکته می‌کند که توسعۀ تجارت بین المللی،توسعۀ به مراتب سریع‌تر شبکه‌های مالی جهانی وافزایش کشورهای جدید صنعتی(به ویژه در آسیا)ابعاداساسا مجزای دگرگونی اقتصادی جهان‌اند کهجهش‌های تکنولوژیک نیز یک جنبۀ اساسی آن است. باید در برابر این گرایشمقاومت کرد و شایستگی اساسی مانوئل کاستلزنشان دادن این نکته است که جامعۀ اطلاعاتی را کهحول تکنولوژی‌های تولید و ارتباطات شکل می‌گیرد،دو مرحله دارد:نخست نشان می‌دهد که با کاربردگستردۀ تکنولوژی‌های اطلاعات،کار و بنگاه دگرگونشده‌اند و سپس این‌که با این تحول جدید تکنولوژیک،فرهنگ ما و پیش از هر چیز تجربۀ ما از زمان و مکانو به ویژه ماهیت شهرهای‌مان دگرگون شده‌اند. بدین ترتیب او تضاد میان جامعۀ صنعتی وپساصنعتی را آشکار می‌کند،آن‌هم نه به منزلۀ تضادصنعت و خدمات،تضاد بخش دوم و بخش سوم،بلکهبرمبنای تغییر نقش شناخت چه در کشاورزی و صنعتو چه در خدمات،و این امر به بهترین وجه رابطۀ میان کدام جامعه‌شناسیغیر از مانوئل کاستلزمی‌توانست نسبت بهآنچه در ژاپن یاامریکای لاتین روی می‌دهدبه همان اندازه دقیق باشدکه نسبت به تحولایالات متحده یا فرانسه؟ تکنولوژی و سازمان کار را آشکار می‌کند. کدام جامعه‌شناسی غیر از مانوئل کاستلزمی‌توانست نسبت به آن‌چه در ژاپن یا آمریکای لاتینروی می‌دهد به همان اندازه دقیق باشد که نسبت بهتحول ایالات متحده یا فرانسه؟و از آن‌جا که شما اینکتاب را به زبان ما[زبان فرانسوی]خواهید خواند بایدبدانید،این کتاب که برای شما ترجمه شده است،کاریمنحصرا در مورد ایالات متحده نیست،بلکه خوانندۀفرانسوی زبان در این کتاب،ارجاع‌ها و تحلیل‌هایبسیاری را خواهد یافت که نشان از حضور قوی اجتماعیو فکری فرانسه در جهان معاصر دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.