Skip to main content
فهرست مقالات

انسان شناسی؛ دیالکتیک جامع گرایی و خرده بینی

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(11 صفحه - از 31 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : انسان‌شناسی، انسان، اسطوره‌ای، سیاسی، فرهنگ، علوم اجتماعی، گفتمان، قوم، واژه، مردم

خلاصه ماشینی:

"آیا دلیل این امر در اهمیت عنصر فرهنگ وروشن شدن آن در جهان معاصر است؟ در دهه‌های سی و چهل میلادی مجادله‌ایمیان گرایش مالینفسکی و گرایش رادکلیف براون درانسان‌شناسی بریتانیا وجود داشت که درست بر سرهمین مساله بود:فرهنگ یا جامعه؟آیا جامعه یا امراجتماعی است که بر فرهنگ غلبه دارد یا بر عکس؟آیا ما باید فرهنگ را زیر مجموعه‌ای از امر اجتماعیبدانیم یا امر اجتماعی زیر مجموعه‌ای از فرهنگاست؟این مجادله تا سالهای هفتاد به سود پیروانرادکلیف براون بود اما از آن زمان به بعد مفهومفرهنگ با توجه به اهمیت فزاینده‌ی آن در زندگیمدرن،مفاهیم دیگر را پس زد. هر چند گمان من آناست که پیش از پذیرفتن نظر کاسیرر باید به بعدآرمانشهر گرایانه و قدرتمندی توجه داشت که دراسطوره‌های مدرن وجود داشته‌اند و به نوعی موتورمؤثر برای حرکت جوامع انسانی تبدیل شده‌اند و اینحرکت طبعا هزینه‌های بی‌شماری،به خصوص درقرن بیستم،نیز داشته است و این جایی است که بایدبا دیدگاهی انتقادی بر بیلان این قرن آرمانشهرگرانظر انداخت. اما واقعیت قضیه آن بود که دوران مدرناسطوره‌های خاص خود را نیز ساخت و نمی‌توان ادعا بخش ویژه:انسان‌شناسی (به تصویر صفحه مراجعه شود)امروز در کشوری مثل ایران،ما تقریبا همان وضعیتعلوم اجتماعی در اواخر قرن 19یا ابتدای قرن 20 را داریمیعنی با یک محیط متخاصمنسبت به علوم اجتماعیروبه‌رو هستیم که این محیطمتخاصم از پیشداوری‌های خوددرباره این علوم حرکت می‌کندو آن را وسیله‌اینه چندان جدی و در حدنوعی وسیلۀسرگرمی علمی می‌داند کرد که این اسطوره‌ها ذاتا از اسطوره‌های گذشتهمتفاوت هستند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.