Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد رگرسیون چندک در تحلیل سلامت روانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 49 تا 60)

کلیدواژه ها :

سلامت روان ،چولگی ،رگرسیون معمولی ،روش حداقل مربعات ،کمترین انحرافات مطلق

کلید واژه های ماشینی : رگرسیون چندک ، سلامت روان ، رگرسیون چندک در تحلیل سلامت ، کاربرد رگرسیون چندک در تحلیل ، پژوهش رگرسیون چندک رابطه سن ، میانگین ، تحلیل سلامت روانی ، سن ، برآورد پارامترهای الگوی رگرسیون معمولی ، چندکها

طرح مسئله: رگرسیون معمولی اساسا برای میانگین شرطی ساخته می‌شود؛ به این معنا که رابطة بین میانگین و برخی متغیرهای تشریحی (تبیینی) را از طریق یک الگوی آماری نمایش می‌دهد. در این باره، ضروری است برخی از پذیره‌ها مانند نرمال بودن داده‌ها با یک درجة اطمینان قابل قبولی در داده‌ها صادق باشند تا استنباطهای صحیحی از الگو به دست آید. بنابراین، اگر به معیاری بجز میانگین علاقه‌مند باشیم یا آنکه این پذیره‌ها به دلیل داده‌های پرت صادق نباشد این الگو مناسب نخواهد بود. این در حالی است که رگرسیون چندک نسبت به داده‌های پرت، استوار بوده و توانایی ساختن الگویی را برای هر نوع چندک دارد. روش: در این مقاله به کاربرد رگرسیون چندک در تحلیل داده‌های سلامت روان پرداخته شده است. در این پژوهش رگرسیون چندک رابطه سن را با سلامت روان مردان و زنان به گونه‌ای نشان می‌دهد که با رگرسیون میانگین نمایش‌پذیر نیست. یافته‌ها و نتایج: این تحلیل نشان می‌دهد که نقش سن در سلامت روانی به‌طور فاحش برای مردان و زنان توسط چندک متفاوت است.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌ها و نتایج: این تحلیل نشان می‌دهد که نقش سن در سلامت روانی به‌طور فاحش برای مردان و زنان توسط چندک متفاوت است. با توجه به این واقعیت، رگرسیون معمولی نیز ممکن است نتواند اطلاعات کافی دربارة شکل توزیع متغیر تصادفی تحت مطالعه را در سطوح مختلف متغیر تشریحی به دست دهد. اکنون اگر مانند رگرسیون معمولی که برای میانگین به کار می‌رود، یک شیوة رگرسیونی برای چندکها وجود داشته باشد، قادر خواهیم بود شکل توزیع را در سطوح مختلف متغیر تشریحی به دست آوریم. با وجود این، شاید مهم‌ترین کاربرد رگرسیون چندک، شناسایی شکل توزیع متغیر وابستة الگو در سطوح گوناگون متغیر تشریحی باشد؛ این کار با برازش الگوی رگرسیونی متعدد بر یک مجموعه داده به ازای چندکهای مختلف صورت می‌گیرد. جدول 1: برخی آمارهای خلاصه آماره‌ها مردان زنان سن شاخص سن شاخص میانگین 73/33 85/28 70/33 55/33 انحراف استاندارد 70/17 49/13 96/13 76/13 حداقل 15 0 15 1 حداکثر 86 76 73 71 تعداد پاسخگویان 438 441 4) یافته‌ها قصد اصلی ما توصیف توزیع کل این شاخص با استفاده از نه چندک شرطی مختلف است. مثلا الگوی رگرسیون چندک برای که برای زنان به صورت زیر بیان شده است: این الگو نشان می‌دهد که چندک 6/0ام از این شاخص تا 14 درصد افزایش پیدا می‌کند و این با افزایش یک سال در میزان سن صورت می‌گیرد (یادآور می‌شود که منظور ما این نیست که تغییرات در سن «باعث» تغییرات در چندک می‌شود). خطوط چندک در شکل 1 نشان می‌دهد که متغیر سن دنبالة بالاتر را و نیز میانه توزیع شاخص سلامت ذهنی (روانی) را متأثر می‌سازد، نه دنبالة پایین‌تر را."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.