Skip to main content
فهرست مقالات

فلش 5

نویسنده:

(4 صفحه - از 30 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : فلش ، فیلم ، وب ، فیلم فلش ، نمایی ، ابزار ، تکمه ، برنامۀ فلش ، پرونده ، محله‌های وب

خلاصه ماشینی:

"در این فصل ایجاد و دستکاری موضوعات با استفادهاز ابزارهای خط و شکل فلش توضیح داده شدهاست. همچنین می‌توانید از گزینه‌هایی استفاده کنیدکه این ابزارها را تبدیل به ابزارهایی می‌کند که درداخل و خارج موضوعات موجود حرکت می‌کنند و بهطور انتخابی جادوی خود را اعمال می‌نمایند. هنگامی که متنی را دریک فیلم فلش به اشتراک می‌گذارید،نسبت بهزمانی که خود شما این متن را با استفاده از LMTH قالب بندی می‌کنید،می‌توانید نظارت دقیقتری برنحوۀ ظاهر شدن متن داشته باشید. در این فصل همچنین نحوۀتبدیل موضوعات به نمادها شرح داده شده است. شما می‌توانید در یکفیلم فلش به بینندگان امکان دهید تا با فیلم شماارتباط متقابل داشته باشند و همچنین به آنها اجازهدهید تا اطلاعاتی ارائه دهند که بعدا بتوانید در بهترکردن فیلمهای خود از آنها استفاده کنید. از این رو،این فصل با افزون عملهای توقف به قابهاشروع می‌شود و سپس نحوۀ ایجاد جعبه‌های متنیرا که داده‌ها را جمع آوری می‌کند و نمایش می‌دهدمی‌آموزید. در این فصل برخی ازپیچیده‌ترین قابلیتهای فلش و همچنین چگونگیعکس العمل فلش نسبت به چیزهایی مانند زمانپایین گذاری برای نظارت بر نمایش فیلم بررسیمی‌شود. در این فصل اطلاعاتی در بارۀ دو انتخابتصاویر نگاشت بیتی وارد شده ارائه خواهد شد:متحد کردن آنها به منزلۀ نگاشت بیتی‌های دارایحافظه حجیم در فیلم فلش یا تبدیل آنها بهتصاویر برداری. کتاب راهنمای کامل فلش 5 برای مبتدیان ازنظر ترتیب و نحوۀ تشریح مطالب از جزییات بهکلیات بسیار خوب طراحی شده است؛به طوری کهابتدا جزییات و ابزارها و قسمتهای مختلف نرم افزاررا بیان کرده سپس تهیه فیلمهای فلش را شرح دادهاست و تقریبا تمام بخشهای نرم افزار را پوشش دادهاست."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.