Skip to main content
فهرست مقالات

در استرس معلمان تبریز و بازتابهای آن در عوارض جسمی و روانی آنان (P-E) Fit کاربرد دو بعد عینی و ذهنی

نویسنده:

ISC (34 صفحه - از 257 تا 290)

کلید واژه های ماشینی : معلمان، عوارض، استرس، عوارض جسمی و روانی، عدم هم‌خوانی فردی، عدم هم‌خوانی، عوارض فشار روانی، محیط، فشار روانی، فشار روانی و عوارض جسمی

استرس براساس دیدگاههای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از این دیدگاهها مدل خمخوانی فرد-محیط است که از مهمترین دیدگاههای موجود می‌باشد.در این تحقیق سعی شده است این مدل در میان معلمان تبریز به کار گرفته شود، تا نکویی بر ارزش آن مورد ارزیابی قرار گیرد.به این منظور 986 نفر از معلمان مقاطع مختلف تحصیلی(656 نفر زن و 330 نفر مرد)پرسشنامه محقق ساخته‌ای را تکمیل نمودند.علاوه‌بر آنمدیران مدارس انتخابی نیز 196 پرسشنامه راجع به معلمان تکمیل نمودند. نتایج به دست آمده حاکی است که ناهمخوانی معلمان با محیط شغلی تأثیر قابل ملاحظه‌ای در فشار روانی و عوارض جسمی و روانی آنان دارد.علاوه‌بر آن، این بررسی نشان می‌دهد که اظهارات مدیران در مورد عدم همخوانی فردی-محیطی معلمان با اظهارات خود معلمان تفاوت بارزی دارد و دیدگاههای متفاوتی را در این زمینه نشان می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"7-تحلیل رگرسیونی روابط بین ناهمخوانی شاخصهای‌ A-D و S-V و دیگر متغیرهای مستقل با فشار روانی در این مدل علاوه‌بر تأثیر ناهمخوانی فردی-محیطی در دو بعد A-D و S-V ، تأثیر چند متغیر مستقل دیگر نیز بر روی فشار روانی وارد مدل رگرسیونی شده است این متغیرها عبارتند از جنسیت، سابقه خدمت و تدریس، میزان حقوق دریافتی و تعداد ساعات تدریس در هفته و در این مورد هم از روش رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شده است. به تصویر صفحه مراجعه شود همچنین مشاهده ضرایب وزنی یا بتاهای مربوط به متغیرهای مستقل نشان می‌دهد که بین هر چهار متغیر با فشار روانی رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد؛بدین معنی که هرچه عدم همخوانی در دو بعد A-D و S-V و نیز تعداد ساعات تدریس در هفته بیشتر شود فشار روانی معلمان نیز افزایش یافته و روند سعودی نشان می‌دهد؛علاوه‌بر این، روند متغیر فشار روانی در بین دو وضعیت متفاوت جنسی قابل تعریف است؛بدین معنی که فشار روانی معلمان زن بیشتر از معلمان مرد می‌باشد. جدول شماره(8):آنالیز واریانس مربوط به معنی‌دار بودن ضریب تبیین‌(zR)جدول شماره(9):متغیرهایی که وارد مدل رگرسیونی شده‌اند به تصویر صفحه مراجعه شود بقیه جدول شماره(9):متغیرهایی که از مدل رگرسیونی خارج شده‌اند 8-مقایسه عدم همخوانی فردی-محیطی از دید مسؤولان و معلمان برای اندازه‌گیری میزان عدم همخوانی فردی-محیطی‌(tif-E-P)در هر دو بعد tifA-D و difV-S معلمان مورد مطالعه، که 986 نفر بودند، علاوه‌بر خود معلمان از مسؤولان مدارس نیز در تکمیل پرسشنامه کمک گرفته‌ایم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.