Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر راهبردهای ذهن انگیزی بر یادگیری کیفیت فراگیر (جامع)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (34 صفحه - از 169 تا 202)

کلید واژه های ماشینی : یادگیری کیفیت فراگیر، راهبردهای ذهن‌انگیزی بر یادگیری کیفیت، کیفیت، راهبردهای ذهن‌انگیزی، اطلاعات، آزمون، تدریس، دانش‌آموزان، میانگین نمرات دانش‌آموزان گروه آزمایش، میانگین نمرات دانش‌آموزان گروه کنترل

عاطفی،و روانی-حرکتی متبلور نموده بنحوی که یادگیرنده به میزانی از پختگی‌ و مهارت می‌رسد که قابل انتقال و تعمیم به موقعیتهای جدید می‌باشد.لذا،در این تحقیق تلاش شده تا تاثیر راهبردهای ذهن‌انگیزی بر یادگیری کیفیت فراگیر روشن شود.برای این منظور چهار گروه از دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان به‌ طور تصادفی انتخاب گردیدند.برای دو گروه از آنها درس روان‌شناسی به شیوه‌ ذهن‌انگیزی تدریس گردید و در گروه دیگر این درس را به شیوه سنتی‌ آموختند.یافته‌های این تحقیق بر مبنای آزمونهای آماری،نشان داد که شیوه ذهن‌ انگیزی در افزایش دانستیهای ضروری روان‌شناسی،ایجاد نگرش مثبت،و مهارتهای ضروری دانش‌آموزان تاثیر معنی‌داری داشته است.این شیوه برتری‌ چشمگیر و معنی‌داری نسبت به روش سنتی در تدریس درس روان‌شناسی دارد. رشد تفکر منطقی و قوه قضاوت صحیح یکی از اهداف مهم و بنیادی‌ آموزش و پرورش می‌باشد.در برآورد این هدف عالی،شیوه‌های مختلف‌ آموزشی پیشنهاد گردیده است.حل مساله در قالب راهبردهای ذهن‌انگیزی‌ توانسته است در برآورد چنین هدفی نقش عمده‌ای را ایفا کند.زیرا که‌ راهبردهای ذهن‌انگیزی فرآیند یادگیری را در زمینه‌های شناختی،احساسی‌

خلاصه ماشینی:

"جدول 7-نتایج حاصل از مقایسه نمرت دانش‌آموزان در آزمون کتبی در دو گروه آزمایش و کنترل (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان گونه که در جدول 7 آمده است، T به دست آمده 31/93 از T جدول 1/76 بزرگتر است،پس این نتایج،مبین تفاوت معنی‌دار در دو گروه‌ آزمایش و کنترل است؛لذا فرضیه صفر رد شده و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است؛بنا بر این راهبردهای ذهن‌انگیزی بر دانش و فرایندهای شناختی تأثیر مثبت داشته است. جدول 9-نتایج حاصله از مقایسهء نمرات دانش‌آموزان نگرش‌سنج در دو گروه آزمایش و کنترل (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان طوری که در جدول 9 آمده است،تمامی‌ T های به دست آمده از T جدول بزرگتر هستند؛مخصوصا T نگرش کلی که نمایندهء تمامی نگرشها است،برابر 9/71 می‌باشد و از T جدول بزرگتر است،پس نتایج،مبین تفاوت‌ معنی‌دار در دو گروه آزمایش و کنترل است؛از این رو فرضیه آماری رد شده و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته؛بنا بر این راهبردهای ذهن‌انگیزی بیشتر از روشهای سنتی در ایجاد نگرش موثر بوده است. جدول 11-نتایج حاصل از مقایسهء نمرات دانش‌آموزان در آزمون سنجش کیفیت دانش نظری و تدریس معلم در گروه آزمایش و کنترل (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان گونه که در جدول 21 آمده است،چون‌ T به دست آمده 11/73 از T جدول 1/776 بزرگتر است،پس نتایج مبین معنی‌دار دو گروه‌ آزمایش و کنترل می‌باشد و راهبردهای ذهن‌انگیزی بیشتر از روشهای سنتی بر یادگیری تأثیر دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.