Skip to main content
فهرست مقالات

رمانتیسم اروپا و شعر نو پارسی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 83 تا 106)

کلیدواژه ها :

شعر رمانتیک ،شعر نو فارسی ،شعر نیما ،قالبهای ساختاری ،قالبهای مفهومی ،آثار منظوم تولـلی

کلید واژه های ماشینی : شعر ، شعر نو پارسی ، نیما ، تأثیر شعر دورة رمانتیک اروپا ، شعر رمانتیک اروپا ، رمانتیسم اروپا و شعر نو ، تأثیر شعر رمانتیک اروپا ، رمانتیسم ، شعر رمانتیک اروپا تأثیر ، نادرپور

این مقاله به بر رسی چگونگی تأثیر شعر رمانتیک اروپا بر روند پیدایش و تکامل شعر نو پارسی می پردازد. تأملی براشعار نیما یوشیج به عنوان پایه گذار شعر نو پارسی و چند تن از نوپردازان پس از او نشان میدهد که شعر رمانتیک اروپا تأثیر عمیقی بر ابعاد مختلف شعرنو پارسی نهاده است. هوگو، دوموسه، گوتیه و دیگران در شعر فرانسه و وردزورث، کلریج، شلی و دیگر رمانتیکهای انگلیس برای شکستن قالبهای صوری و مفهومی نئوکلاسیک تغییراتی را در شعر لازم می‌دیدند تا به وسیلة آنها بتوانند شعر را از خمودگی در محتوی، قالب و زبان درآورند. نیما نیز آن تغییرات را در شعر کهن پارسی به کار گرفت و به دیگران هم معرفی کرد. در این مطالعه بازتاب چند اصل شعر رمانتیک اروپا در آثار منظوم نیما، توللی، فرخ زاد، نادرپور و اخوان مورد بررسی قرار گرفته است تا بیانگر عمق تأثیر شعر دورة رمانتیک اروپا بر پیدایش و رشد شعر نو پارسی باشد.

خلاصه ماشینی:

"با وجود گستردگی اصول و مبانی این مکتب، در این نوشتار دو جنبه از شعر رمانتیک اروپا یعنی ارتباط حالات انســـانی با حالتهای طبیعت و ابراز احساس درونی نسبت به آن و نیز تأکید بر ضرورت بیان آزادانـــه‌ترحالات، احساسات و دریافتهای شخصی (کادن، 1979، ص 588) محور بحث و بررسی خواهد بود. دکتر یوسفی دقت نظر نیما نسبت به اجزاء طبیعت را تلفیقی از توانائیهای ذاتی و آشنائی او با ادبیات فرانسه می‌داند (یوسفی، 1370، ص48) و به این ترتیب می‌بینیم یکی از وجوه قابل توجه شعر نو پارسی یعنی بهره‌گیری از نقشهای مختلف طبیعت جهت انتقال اندیشه و احساس شاعر، بخشی از الهام خود را از زمینه‌های شعر رمانتیک اروپا دریافت می‌کند. در قالب بی‌پیرایه‌ترین زبان و الفاظ ممکن به نظم می‌کشد تا اینکه در ابیات دیگر به صراحت در جهت شکستن حصار کلیشه‌های رایج پیشین و درانداختن طرحی نو فریاد بر می‌آورد : حافظا این چه کید و دروغیست کز زبان می و جام و ساقی است ؟ نــــالـی ار تا ابد باورم نیســـت که بر آن عشق باری که باقی است (نیما، ص 58) به این ترتیب مبانی شعر رمانتیک اروپا نه تنها از بعد درونمایه‌ها و مفاهیم، بلکه از جنبة شکل و صورت اشعار و نیز زبان شعر یعنی نوع کلمات و عباراتی که ابزارهای انتقال احساس و اندیشة شاعر به خواننده تلقی می‌شوند، بر شعر نو پارسی تأثیر قابل توجهی داشته است و توجه محض به حضور بعد احساسی مکتب رمانتیک هنر و ادبیات اروپا در شعر نو پارسی و نادیده گرفتن دیگر محورهای اساسی شعر رمانتیک و حضور آنها در شعر نو پارسی به دور از واقع‌بینی علمی و تعصب‌آمیز خواهد بود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.