Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

ذوق آفرینی درک فلسفه نزول قرآن/ گزارش نشست راه های انس با کتاب آسمانی در بخش جوانان

(2 صفحه - از 22 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : درک فلسفه نزول قرآن ، قرآن ، راه‌های انس با کتاب آسمانی ، کتاب آسمانی در بخش جوانان ، ذوق آفرینی درک فلسفه نزول ، گزارش نشست راه‌های انس ، قرآن کریم ، نشست راه‌های انس با کتاب ، معارف ، دکتر مجید معارف برگزار

خلاصه ماشینی:

"در این جلسه دکتر معارف قرآن‌پژوه با اشاره به ابعاد گوناگون و گسترده قرآن کریم گفت:برگزاری چنین نمایشگاهی نشانه مهم بودن عظمت کتاب آسمانی قرآن است. قرآن کتابی است که بازتاب‌های متنوع،تأثیرگذار و سازندۀ بسیاری دارد و می‌توان به ابعاد مختلف آن پرداخت اما تفکر درباره دیدگاه سنتی به قرآن و یا پرداختن به مفاهیم عظیم قرآنی مسئله‌ای است که باید به آن توجه کرد و قطعا از این تفکر می‌توان بهره گرفت. استاد معارف در پاسخ به سؤالی در ارتباط با ظواهر قرآنی و نفس پرداختن به قرآن به شیوه صحیح آن گفت:پیامبر اکرم(ص)در حدیثی فرموده‌اند:قرآن کریم،خوان و سفره گسترده الهی در بین مردم است شما به اندازه استطاعتتان توشه بردارید و دانش بیاموزید. دکتر معارف دربارۀ راه‌های مأنوس شدن با قرآن گفت:در ابتدا باید فلسفه نزول قرآن و عظمت آن را درک کرد."

صفحه: از 22 تا 23