Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

هزار باغ تماشا/ گزارشی از شب شعر «سوگواری الگوی عدالت»

(2 صفحه - از 18 تا 19)

کلید واژه های ماشینی : شعر ، سوگواری الگوی عدالت ، باغ تماشا ، گزارشی از شب‌شعر ، خدا ، هزار باغ ، قرائت شعر ، راز ، شاعر ، آهاری

خلاصه ماشینی:

"در این مراسم دکتر فاطمه‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) فاطمه راکعی راکعی،نمایندهء مردم تهران در مجلس شورای‌ اسلامی،پیش از قرائت اشعار خویش،دربارهء شعر گفتن به مثابهء یک هنر یا یک کار گفت:«شعر نیز مانند تمام کارهای دیگر ممارست و مطالعه‌ می‌خواهد و اگر آدم عاشق باشد،شعر گفتن سخت‌ نخواهد بود؛اما کار دم‌دستی‌ام نیز نیست. وی سپس شعری با عنوان«دیشب خدا»پرداخت: (به تصویر صفحه مراجعه شود) عرفان نظر آهاری دیشب خدا پیش من بود وقتی که باران می‌آمد وقتی که تسبیح باران‌ همراه با آن می‌آمد دیشب خدا شعر می‌گفت‌ وقتی که آن غنچه واشد وقتی که بال پرستو با آسمان آشنا شد دیشب خدا حرف می‌زد با لحظه‌های ستاره‌ وقتی اذان پرگرفت از دست بلند مناره‌ دیشب خدا قصه می‌گفت‌ وقتی که آن چشمه جوشید وقتی که از قلب آن سنگ‌ یک آسمان آیه رویید دیشب خدا گریه هم کرد با شبنم چشم یک گل‌ وقتی که گل داشت می‌خواند شاید دعای توسل‌ دیشب که قلب شقایق‌ از عشق سرخ خدا سوخت‌ گویا خدا پیش او بود داغی به روی دلش دوخت."

صفحه: از 18 تا 19