Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

تماشای آثار هنری و کاهش لکنت زبان تصویری

مصاحبه شونده:

(1 صفحه - از 23 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : کاهش لکنت‌زبان تصویری ، تماشای آثار هنری ، نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم ، نمایش ، قرآن ، زبان تصویری ، نمایشگاه قرآن ، کاهش لکنت‌زبان تصویری نقش ، محل برپایی نمایشگاه قرآن کریم ، نمایشگاه دائمی قرآن کریم

خلاصه ماشینی:

"در دهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم،گردش و سوق مردم از شکل توأمان نمایشگاه و فروشگاه‌ (Exhibition) به سوی نمایش بیشتر (Expozition) بوده است،و مردم در این دوره بیشتر و پیشتر از آنکه از نمایشگاه تلقی فروشگاه و بازار خرید داشته باشند،به مطالعه و غور در آثار هنری و دیگر خدمات قرآنی‌ پرداختند. بهتر و بیشتر قابل هضم و جذب است،به همین منظور کاربست هنر در آموزه‌های دینی را باید جدی گرفت و از این‌ جهت کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل تقدیر است. آیا محل برپایی نمایشگاه قرآن کریم را محل مناسبی برای برپایی نمایشگاهی با این وسعت‌ می‌دانید؟ نگاه رضایتمند و استقبال چشمگیر از نمایشگاه را بعنوان یک نیاز جامعهء اسلامی باید جدی گرفت‌ و در این خصوص شایسته است وزارت ارشاد با همکاری و مشارکت شورای شهر و دیگر سازمانهای‌ ذیربط مکانی را در مرکز شهر تهران،متناسب با سازوکار یک نمایشگاه دائمی قرآن کریم طراحی و ملاحظه نمایند تا بدینوسیله کلیه آثار فعالیتهای قرآنی بصورت مستمر قابل عرضه و نمایش واقع شود."

صفحه: از 23 تا 23